נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 180
שער פתיחה 180 0
שער ממוצע 180 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 14.08
הון רשום למסחר 7821094
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
160 -11.11
180 0
199 10.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 56.86 תשואה על ההון העצמי -82.49
מכפיל הון 9.7 תשואה על הנכסים -46.9
מכפיל רווח נקי -11.76 יחס שוטף 0.1
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.03 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2.52 רווח תפעולי -1.15
הון עצמי 1.45 רווח לפני מס -1.2
התחייבות שוטפות 0.31 רווח נקי -1.2
התחייבויות בלתי שוטפות 0.79 רווח למניה -0.15
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 180 0
10:14 180 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מאה ואחד יעוץ 12.73 1.79
תאגידים 7.62 1.07
אביטל מיכאל 6.99 0.98
פינקלשטיין אנטולי 6.78 0.95
קיי.ג'יי.אס ז 6.14 0.86
עמיהוד גדעון 4.34 0.61
שהרבני שאול 3.85 0.54
מוסקוביץ סורין 0.51 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 180 0 0
21/05/2017 180 0 0
18/05/2017 180 0 0
17/05/2017 180 0 0
16/05/2017 180 0 0
15/05/2017 180 0 0
14/05/2017 180 0 0
11/05/2017 180 0 0
10/05/2017 180 0 0
09/05/2017 180 0 0
08/05/2017 180 0 0
07/05/2017 180 0 0
04/05/2017 180 0 0
03/05/2017 180 0 0
30/04/2017 180 0 0
27/04/2017 180 0 0
26/04/2017 180 0 0
25/04/2017 180 0 0
24/04/2017 180 0 0