נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 180
שער פתיחה 180 0
שער ממוצע 180 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.25
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 14.08
הון רשום למסחר 7821094
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.55 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.03 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2.52 רווח תפעולי -1.15
הון עצמי 1.45 רווח לפני מס -1.2
התחייבות שוטפות 0.31 רווח נקי -1.2
התחייבויות בלתי שוטפות 0.79 רווח למניה -0.15
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 180 0
10:14 180 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מאה ואחד יעוץ 12.73 1.79
תאגידים 7.62 1.07
אביטל מיכאל 6.99 0.98
פינקלשטיין אנטולי 6.78 0.95
קיי.ג'יי.אס ז 6.14 0.86
עמיהוד גדעון 4.34 0.61
שהרבני שאול 3.85 0.54
מוסקוביץ סורין 0.51 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 180 0 0
21/06/2017 180 0 0
20/06/2017 180 0 0
19/06/2017 180 0 0
18/06/2017 180 0 0
15/06/2017 180 0 0
14/06/2017 180 0 0
13/06/2017 180 0 0
12/06/2017 180 0 0
11/06/2017 180 0 0
08/06/2017 180 0 0
07/06/2017 180 0 0
06/06/2017 180 0 0
05/06/2017 180 0 0
04/06/2017 180 0 0
01/06/2017 180 0 0
29/05/2017 180 0 0
28/05/2017 180 0 0
25/05/2017 180 0 0