נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 203
שער פתיחה 203 0
שער ממוצע 203 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 990
שווי שוק 38.16
הון רשום למסחר 18797509
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
186.1 -8.33 210 3.45
166.1 -18.18
151.1 -25.57
141.1 -30.49
132.1 -34.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 40.7 תשואה על ההון העצמי -4.32
מכפיל הון 0.48 תשואה על הנכסים -1.76
מכפיל רווח נקי -11.05 יחס שוטף 0.25
מכפיל מכירות 2.86 שיעור רווח נקי -25.84
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 196.55 הכנסות 13.36
נכסים שוטפים 29.31 רווח גולמי 6.55
נכסים בלתי שוטפים 167.24 רווח תפעולי 1.07
הון עצמי 79.99 רווח לפני מס -5.1
התחייבות שוטפות 115.41 רווח נקי -3.45
התחייבויות בלתי שוטפות 1.15 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 203 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדרי גבי 86.02 32.82
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 203 0 0
25/05/2017 203 0 0
24/05/2017 203 0 0
23/05/2017 203 0 0
22/05/2017 203 0 0
21/05/2017 203 0 0
18/05/2017 203 0 0
17/05/2017 203 0 0
16/05/2017 203 0 0
15/05/2017 203 0 0
14/05/2017 203 0 0
11/05/2017 203 0 0
10/05/2017 203 0 0
09/05/2017 203 0 0
08/05/2017 203 0 0
07/05/2017 203 0 0
04/05/2017 203 0 0
03/05/2017 203 0 0
30/04/2017 203 0 0