נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 201.4
שער פתיחה 201.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 37.86
הון רשום למסחר 18797509
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
171.1 -15.04 221.9 10.18
161.1 -20.01
151.1 -24.98
141.1 -29.94
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 191.53 הכנסות 6.52
נכסים שוטפים 23.37 רווח גולמי -1.15
נכסים בלתי שוטפים 168.17 רווח תפעולי -4.38
הון עצמי 74.24 רווח לפני מס -7.67
התחייבות שוטפות 116.82 רווח נקי -5.76
התחייבויות בלתי שוטפות 0.47 רווח למניה -0.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אדרי גבי 86.02 32.56
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/11/2017 201.4 0 0
19/11/2017 201.4 0 0
16/11/2017 201.4 0.1 0
15/11/2017 201.2 3.82 2
14/11/2017 193.8 0 0
13/11/2017 193.8 0 0
12/11/2017 193.8 0 0
09/11/2017 193.8 0 0
08/11/2017 193.8 0 0
07/11/2017 193.8 0 0
06/11/2017 193.8 0 0
05/11/2017 193.8 0 0
02/11/2017 193.8 0 0
01/11/2017 193.8 0 0
31/10/2017 193.8 0 0
30/10/2017 193.8 0 0
29/10/2017 193.8 0 0
26/10/2017 193.8 0 0
25/10/2017 193.8 0 0
24/10/2017 193.8 0 0
23/10/2017 193.8 0 0
22/10/2017 193.8 0 0