נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 167.3
שער פתיחה 160 -4.36
שער ממוצע 160 -4.36
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.08
מחזור ע.נ. 2912
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 8.67
הון רשום למסחר 5420608
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
160 -4.36 178 6.4
151.1 -9.68 205 22.53
151 -9.74 210.9 26.06
121 -27.67 490 192.89
9 -94.62 500 198.86
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.88 הכנסות 4.03
נכסים שוטפים 5.7 רווח גולמי 2.23
נכסים בלתי שוטפים 1.18 רווח תפעולי -7.58
הון עצמי 4.2 רווח לפני מס -7.86
התחייבות שוטפות 2.08 רווח נקי -7.86
התחייבויות בלתי שוטפות 0.6 רווח למניה -3.71
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 160 -4.36 0 0
17:24 160 -4.36 2352 3.76
10:15 160 -4.36 560 0.9
10:14 160 -4.36 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מסיאס פאוסטו 52.14 4.52
בומס צביקה 24.17 2.1
קלר אדוארד 5.58 0.48
לוטן אביב 0.31 0.03
יוריק בן דוד 0.07 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 160 -4.36 5
21/06/2017 167.3 0 0
20/06/2017 167.3 0 0
19/06/2017 167.3 -0.24 0
18/06/2017 167.7 -1.93 2
15/06/2017 171 0 0
14/06/2017 171 0 0
13/06/2017 171 0 0
12/06/2017 171 0 0
11/06/2017 171 1.36 15
08/06/2017 168.7 0.96 1
07/06/2017 167.1 0 0
06/06/2017 167.1 -0.24 2
05/06/2017 167.5 -1.06 8
04/06/2017 169.3 -0.82 2
01/06/2017 170.7 0 0
29/05/2017 170.7 0.41 1
28/05/2017 170 0 0
25/05/2017 170 0.77 2