נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 167
שער פתיחה 163 -2.4
שער ממוצע 163 -2.4
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4.19
מחזור ע.נ. 1200
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 8.84
הון רשום למסחר 5420608
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
151 -9.58 165 -1.2
148 -11.38 175 4.79
147 -11.98 194 16.17
125 -25.15 199.5 19.46
118.5 -29.04 210.9 26.29
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.42 הכנסות
נכסים שוטפים 4.29 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 1.13 רווח תפעולי
הון עצמי 3.48 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 1.56 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.38 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 163 -2.4 0 0
10:15 163 -2.4 1200 1.96
10:14 163 -2.4 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מסיאס פאוסטו 52.14 4.61
בומס צביקה 24.17 2.14
קלר אדוארד 5.62 0.5
לוטן אביב 0.31 0.03
יוריק בן דוד 0.07 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 163 -2.4 2
17/08/2017 167 0 0
16/08/2017 167 0 6
15/08/2017 167 -0.12 0
14/08/2017 167.2 0 0
13/08/2017 167.2 0 0
10/08/2017 167.2 0 0
09/08/2017 167.2 0 0
08/08/2017 167.2 0 0
07/08/2017 167.2 0 0
06/08/2017 167.2 0 0
03/08/2017 167.2 0 0
02/08/2017 167.2 0 0
31/07/2017 167.2 -0.06 0
30/07/2017 167.3 0 0
27/07/2017 167.3 0 0
26/07/2017 167.3 0.06 0
25/07/2017 167.2 0.06 14
24/07/2017 167.1 0 0
23/07/2017 167.1 1.27 0