נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 160.7
שער פתיחה 160.7 0
שער ממוצע 161.17 0.29
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.81
מחזור ע.נ. 100
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 7.35
הון רשום למסחר 4573920
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
162 0.81 174.5 8.59
161.3 0.37 179 11.39
159.1 -1 187 16.37
159 -1.06 221.9 38.08
157 -2.3 222 38.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 61.1 תשואה על ההון העצמי -186.96
מכפיל הון 1.75 תשואה על הנכסים -114.24
מכפיל רווח נקי -0.94 יחס שוטף 2.74
מכפיל מכירות 1.82 שיעור רווח נקי -194.84
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.88 הכנסות 4.03
נכסים שוטפים 5.7 רווח גולמי 2.23
נכסים בלתי שוטפים 1.18 רווח תפעולי -7.58
הון עצמי 4.2 רווח לפני מס -7.86
התחייבות שוטפות 2.08 רווח נקי -7.86
התחייבויות בלתי שוטפות 0.6 רווח למניה -3.71
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 160.8 0.06 0 0
17:24 162 0.81 100 0.16
10:14 160.7 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מסיאס פאוסטו 50.24 3.7
בומס צביקה 23.29 1.71
קלר אדוארד 5.35 0.39
לוטן אביב 0.37 0.03
יוריק בן דוד 0.06 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 160.8 0.06 0
21/05/2017 160.7 1.07 4
18/05/2017 159 0 0
17/05/2017 159 1.21 4
16/05/2017 157.1 0 0
15/05/2017 157.1 0 1
14/05/2017 157.1 0 0
11/05/2017 157.1 -0.32 0
10/05/2017 157.6 0 0
09/05/2017 157.6 -1.75 1
08/05/2017 160.4 -0.25 0
07/05/2017 160.8 -0.86 1
04/05/2017 162.2 -2.41 2
03/05/2017 166.2 -1.71 1
30/04/2017 169.1 -9.72 12
27/04/2017 187.3 0 0
26/04/2017 187.3 -2.4 2
25/04/2017 191.9 -3.08 9
24/04/2017 198 -0.05 14
23/04/2017 198.1 0 0