נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 441.2
שער פתיחה 441.2 0
שער ממוצע 441.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.73
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 470
שווי שוק 84.32
הון רשום למסחר 19112041
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
404 -8.43 460 4.26
484.9 9.9
485 9.93
555 25.79
565 28.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 20.72 תשואה על ההון העצמי -31.6
מכפיל הון 0.77 תשואה על הנכסים -6.55
מכפיל רווח נקי -2.43 יחס שוטף 1.37
מכפיל מכירות 0.4 שיעור רווח נקי -16.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 529.61 הכנסות 213.09
נכסים שוטפים 436.39 רווח גולמי 19.59
נכסים בלתי שוטפים 93.22 רווח תפעולי -0.67
הון עצמי 109.75 רווח לפני מס -23.66
התחייבות שוטפות 318.06 רווח נקי -34.68
התחייבויות בלתי שוטפות 101.8 רווח למניה -1.59
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 441.2 0
10:14 441.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 40.48
קנפלר אליהו 36.75 30.99
מצלאוי קלרה 5.23 4.41
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 441.2 0 0
21/05/2017 441.2 0 0
18/05/2017 441.2 0 0
17/05/2017 441.2 0 0
16/05/2017 441.2 0 0
15/05/2017 441.2 0 0
14/05/2017 441.2 3.79 1
11/05/2017 425.1 0 0
10/05/2017 425.1 0 0
09/05/2017 425.1 0 0
08/05/2017 425.1 0 0
07/05/2017 425.1 0 0
04/05/2017 425.1 0 0
03/05/2017 425.1 0 0
30/04/2017 425.1 0 0
27/04/2017 425.1 1.21 1
26/04/2017 420 -19.32 37
25/04/2017 520.6 0 0
24/04/2017 520.6 0 0
23/04/2017 520.6 0 0