נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 441.2
שער פתיחה 441.2 0
שער ממוצע 441.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.68
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 450
שווי שוק 84.32
הון רשום למסחר 19112041
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
404 -8.43 457.9 3.79
458 3.81
565 28.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 496.85 הכנסות 49.3
נכסים שוטפים 403.5 רווח גולמי 4.41
נכסים בלתי שוטפים 93.34 רווח תפעולי -0.19
הון עצמי 103.8 רווח לפני מס -4.77
התחייבות שוטפות 299.02 רווח נקי -5.95
התחייבויות בלתי שוטפות 94.03 רווח למניה -0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 441.2 0
10:14 441.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מצלאוי סמיר 48 40.48
קנפלר אליהו 36.75 30.99
מצלאוי קלרה 5.23 4.41
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 441.2 0 0
21/06/2017 441.2 0 0
20/06/2017 441.2 0 0
19/06/2017 441.2 0 0
18/06/2017 441.2 0 0
15/06/2017 441.2 0 0
14/06/2017 441.2 0 0
13/06/2017 441.2 0 0
12/06/2017 441.2 0 0
11/06/2017 441.2 0 0
08/06/2017 441.2 0 0
07/06/2017 441.2 0 0
06/06/2017 441.2 0 0
05/06/2017 441.2 0 0
04/06/2017 441.2 0 0
01/06/2017 441.2 0 0
29/05/2017 441.2 0 0
28/05/2017 441.2 0 0
25/05/2017 441.2 0 0
24/05/2017 441.2 0 0