נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 306
שער פתיחה 306 0
שער ממוצע 306 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 500
שווי שוק 18.77
הון רשום למסחר 6135491
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
250 -18.3 405 32.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 51.23 תשואה על ההון העצמי -115.12
מכפיל הון 2.52 תשואה על הנכסים -58.98
מכפיל רווח נקי -2.19 יחס שוטף 0.01
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 14.5 רווח תפעולי -8.34
הון עצמי 7.45 רווח לפני מס -8.56
התחייבות שוטפות 6.75 רווח נקי -8.57
התחייבויות בלתי שוטפות 0.34 רווח למניה -1.4
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 306 0
10:14 306 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישראל שמואל ז 24 4.51
פוטש יחיאל דוד ז 19.78 3.71
ישראל קאווה אריאל לאו 6 1.13
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 306 0 0
25/05/2017 306 0 0
24/05/2017 306 0 0
23/05/2017 306 0 0
22/05/2017 306 0 0
21/05/2017 306 0 0
18/05/2017 306 0 0
17/05/2017 306 0 0
16/05/2017 306 0 0
15/05/2017 306 0 0
14/05/2017 306 0 0
11/05/2017 306 0 0
10/05/2017 306 -23.88 3
09/05/2017 402 0 0
08/05/2017 402 0 0
07/05/2017 402 0 0
04/05/2017 402 0 0
03/05/2017 402 0 0
30/04/2017 402 0 0