נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 114.8
שער פתיחה 114.8 0
שער ממוצע 114.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 800
שווי שוק 7.04
הון רשום למסחר 6135491
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
109.1 -4.97
114 -0.7
178 55.05
199 73.34
211 83.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.04 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 14.5 רווח תפעולי -8.34
הון עצמי 7.45 רווח לפני מס -8.56
התחייבות שוטפות 6.75 רווח נקי -8.57
התחייבויות בלתי שוטפות 0.34 רווח למניה -1.4
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 114.8 0
10:14 114.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ישראל שמואל ז 24 1.69
פוטש יחיאל דוד ז 19.78 1.39
ישראל קאווה אריאל לאו 6 0.42
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 114.8 0 0
21/06/2017 114.8 0 0
20/06/2017 114.8 0 0
19/06/2017 114.8 0 0
18/06/2017 114.8 0 0
15/06/2017 114.8 0 0
14/06/2017 114.8 0 0
13/06/2017 114.8 0 0
12/06/2017 114.8 0 0
11/06/2017 114.8 0 0
08/06/2017 114.8 0 0
07/06/2017 114.8 0 0
06/06/2017 114.8 -0.17 0
05/06/2017 115 -20.14 7
04/06/2017 144 -27.27 26
01/06/2017 198 -20.8 14
29/05/2017 250 -18.3 20
28/05/2017 306 0 0
25/05/2017 306 0 0