נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 215.3
שער פתיחה 215.3 0
שער ממוצע 215.14 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1140.75
מחזור ע.נ. 64423
מספר עסקאות 32
תנועה מינימלית 960
שווי שוק 202.46
הון רשום למסחר 94342964
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
213.7 -0.74 214.1 -0.56
204 -5.25 214.3 -0.46
203 -5.71 215.8 0.23
202.2 -6.08 216.8 0.7
202 -6.18 217.5 1.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1941.25 הכנסות 239.8
נכסים שוטפים 762.33 רווח גולמי 82.29
נכסים בלתי שוטפים 1178.92 רווח תפעולי 47.16
הון עצמי 545.32 רווח לפני מס 15.53
התחייבות שוטפות 496.47 רווח נקי 12.36
התחייבויות בלתי שוטפות 899.46 רווח למניה 0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 214.6 -0.33 0 0
17:24 213.7 -0.74 2177 4.65
17:04 215.5 0.09 848 1.83
17:04 215.1 -0.09 2176 4.68
17:04 215.1 -0.09 976 2.1
17:01 213.7 -0.74 2483 5.31
17:01 213.7 -0.74 2006 4.29
17:01 213.6 -0.79 976 2.08
17:00 214 -0.6 9000 19.26
17:00 214 -0.6 1000 2.14
17:00 214.1 -0.56 1711 3.66
17:00 214.3 -0.46 17173 36.8
17:00 214.4 -0.42 4182 8.97
17:00 214.5 -0.37 976 2.09
16:39 214.1 -0.56 196 0.42
16:39 214.5 -0.37 2256 4.84
16:39 214.5 -0.37 1500 3.22
15:21 216.9 0.74 282 0.61
15:03 215.3 0 1718 3.7
15:03 215.3 0 1135 2.44
15:03 215.6 0.14 345 0.74
14:52 216.9 0.74 1228 2.66
14:52 216.9 0.74 2772 6.01
12:48 216.6 0.6 1500 3.25
10:52 215.6 0.14 583 1.26
10:52 215.7 0.19 2772 5.98
10:52 215.7 0.19 1452 3.13
10:16 217.6 1.07 24 0.05
10:13 217.6 1.07 976 2.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס-משתתפות 9.98 20.2
מנורה ק.גמל 8.83 17.87
איון אסט מנג' ז 8.63 17.47
אנליסט ק.נאמ 5.87 11.89
מבני תעשיה 4.96 10.04
אנליסט ק.גמל 4.51 9.14
הראל ק.גמל 4.03 8.16
כלכלית ירושלים 3.76 7.6
הפניקס 2.27 4.6
דרבן 2.16 4.37
מנורה מבטחים 0.97 1.95
אקסלנס ת.סל 0.94 1.91
הראל ק.נאמ 0.94 1.9
הראל ת.סל 0.7 1.41
מילבאואר זאב 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/11/2017 215.3 -1.24 210
20/11/2017 218 1.16 62
19/11/2017 215.5 -0.55 433
16/11/2017 216.7 -1.23 158
15/11/2017 219.4 4.18 673
14/11/2017 210.6 -0.24 112
13/11/2017 211.1 1.39 55
12/11/2017 208.2 0.82 66
09/11/2017 206.5 -3.01 191
08/11/2017 212.9 0.66 150
07/11/2017 211.5 2.47 257
06/11/2017 206.4 -0.29 318
05/11/2017 207 1.67 169
02/11/2017 203.6 -2.77 277
01/11/2017 209.4 0 194
31/10/2017 209.4 0.43 928
30/10/2017 208.5 -1.79 197
29/10/2017 212.3 -0.33 375
26/10/2017 213 0.71 862
25/10/2017 211.5 -0.24 275
24/10/2017 212 -0.52 252
23/10/2017 213.1 -1.89 494