נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 80
שער פתיחה 80 0
שער ממוצע 80 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2.54
מחזור ע.נ. 4000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 2400
שווי שוק 10.24
הון רשום למסחר 12796808
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
76.9 -3.87 79.9 -0.12
76.8 -4 80 0
70 -12.5 84.9 6.12
89.7 12.12
90 12.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 93.7 תשואה על ההון העצמי -37.5
מכפיל הון 0.75 תשואה על הנכסים -35.14
מכפיל רווח נקי -2 יחס שוטף 10.31
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14.54 הכנסות 0
נכסים שוטפים 9.45 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 5.09 רווח תפעולי -1.13
הון עצמי 13.62 רווח לפני מס -5.11
התחייבות שוטפות 0.92 רווח נקי -5.11
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 80 0 4000 3.2
16:23 80 0 4000 3.2
10:49 80 0 4000 3.2
10:14 80 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לרנר יריב 25.81 2.64
בית חירות ליש 17.01 1.74
אתו ניהול 5102 8.39 0.86
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 80 0 3
25/05/2017 80 0 1
24/05/2017 80 0 4
23/05/2017 80 0 0
22/05/2017 80 0 4
21/05/2017 80 0.5 5
18/05/2017 79.6 0 0
17/05/2017 79.6 -0.87 0
16/05/2017 80.3 -0.86 11
15/05/2017 81 -4.48 3
14/05/2017 84.8 0 0
11/05/2017 84.8 0 0
10/05/2017 84.8 0 0
09/05/2017 84.8 0 0
08/05/2017 84.8 0 6
07/05/2017 84.8 0 0
04/05/2017 84.8 0.71 8
03/05/2017 84.2 0 0
30/04/2017 84.2 0 0