נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 123.3
שער פתיחה 123.3 0
שער ממוצע 122.3 -0.81
מחזור יומי ממוצע (שנה) 28.83
מחזור ע.נ. 10463
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 1500
שווי שוק 26.96
הון רשום למסחר 21975886
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
120 -2.68 122 -1.05
118.1 -4.22 123.8 0.41
117.7 -4.54 124.7 1.14
115.1 -6.65 127.7 3.57
129.9 5.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 55.66 הכנסות 0
נכסים שוטפים 22.5 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 33.16 רווח תפעולי -2.44
הון עצמי 52.57 רווח לפני מס -1.39
התחייבות שוטפות 0.2 רווח נקי -1.27
התחייבויות בלתי שוטפות 2.89 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 122.7 -0.49 0 0
17:24 120 -2.68 463 0.56
11:39 122.6 -0.57 678 0.83
11:39 122.6 -0.57 2565 3.14
11:39 122.9 -0.32 2907 3.57
11:39 123 -0.24 3850 4.74
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גבאי אלי 24.82 6.69
אקסלנס ק.גמל 8.19 2.21
הראל משתתפות 5.92 1.6
אקסלנס ת.סל 0.37 0.1
הראל ת.סל 0.23 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 122.7 -0.49 13
21/06/2017 123.3 0 0
20/06/2017 123.3 0.74 16
19/06/2017 122.4 2.17 44
18/06/2017 119.8 0.76 36
15/06/2017 118.9 -0.08 38
14/06/2017 119 0 0
13/06/2017 119 -1.65 17
12/06/2017 121 0 0
11/06/2017 121 0.75 49
08/06/2017 120.1 -2.6 2
07/06/2017 123.3 -1.83 27
06/06/2017 125.6 -0.71 25
05/06/2017 126.5 0 0
04/06/2017 126.5 0.08 0
01/06/2017 126.4 -3.51 35
29/05/2017 131 2.02 7
28/05/2017 128.4 0 0
25/05/2017 128.4 0.16 2