נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 127
שער פתיחה 127 0
שער ממוצע 127.4 0.31
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.59
מחזור ע.נ. 6944
מספר עסקאות 7
תנועה ינימלית 1500
שווי שוק 27.98
הון רשום למסחר 21975886
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
128.6 1.26 135.7 6.85
127.1 0.08 145.9 14.88
127 0 155 22.05
126.7 -0.24
123.6 -2.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 94.44 תשואה על ההון העצמי -2.42
מכפיל הון 0.53 תשואה על הנכסים -2.28
מכפיל רווח נקי -22.03 יחס שוטף 111.41
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 55.66 הכנסות 0
נכסים שוטפים 22.5 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 33.16 רווח תפעולי -2.44
הון עצמי 52.57 רווח לפני מס -1.39
התחייבות שוטפות 0.2 רווח נקי -1.27
התחייבויות בלתי שוטפות 2.89 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 127.3 0.24 0 0
17:24 128.6 1.26 351 0.45
17:05 127.8 0.63 1550 1.98
16:02 127 0 2337 2.97
15:35 127 0 655 0.83
15:35 127.1 0.08 1685 2.14
12:38 127 0 366 0.46
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גבאי אלי 24.82 6.94
אקסלנס ק.גמל 8.19 2.29
הראל משתתפות 5.92 1.65
אקסלנס ת.סל 0.37 0.1
הראל ת.סל 0.23 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 127.3 0.24 9
21/05/2017 127 2.83 3
18/05/2017 123.5 -3.36 15
17/05/2017 127.8 0 0
16/05/2017 127.8 0 5
15/05/2017 127.8 0 5
14/05/2017 127.8 0.08 9
11/05/2017 127.7 0.08 0
10/05/2017 127.6 -0.31 2
09/05/2017 128 0.08 8
08/05/2017 127.9 1.67 59
07/05/2017 125.8 -0.94 23
04/05/2017 127 -2.23 40
03/05/2017 129.9 0 0
30/04/2017 129.9 0 0
27/04/2017 129.9 -0.08 24
26/04/2017 130 0 3
25/04/2017 130 0.78 94
24/04/2017 129 1.02 15