נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7056
שער פתיחה 7056 0
שער ממוצע 7052.6 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 181.99
מחזור ע.נ. 1070
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 27
שווי שוק 990.38
הון רשום למסחר 14037937
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
6917 -1.97 7056 0
6907 -2.11 7500 6.29
6708 -4.93 7800 10.54
6706 -4.96 7989 13.22
6701 -5.03 7999 13.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 906.38 הכנסות 69.36
נכסים שוטפים 198.84 רווח גולמי 60.15
נכסים בלתי שוטפים 707.54 רווח תפעולי 45.97
הון עצמי 93.12 רווח לפני מס 34.35
התחייבות שוטפות 137.47 רווח נקי 27.84
התחייבויות בלתי שוטפות 675.79 רווח למניה 1.98
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7055 -0.01 0 0
17:24 7056 0 481 33.94
13:01 7040 -0.23 69 4.86
11:03 7056 0 200 14.11
10:56 7056 0 320 22.58
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלון 79.56 787.94
ילין ק.גמל 5.23 51.83
ילין ק.נאמ 2.21 21.84
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 7055 -0.01 75
21/06/2017 7056 -1.69 523
20/06/2017 7177 -1.27 130
19/06/2017 7269 -2.32 243
18/06/2017 7442 -1.31 95
15/06/2017 7541 -2.61 253
14/06/2017 7743 -1.41 195
13/06/2017 7854 0.56 78
12/06/2017 7810 0.75 90
11/06/2017 7752 0.49 20
08/06/2017 7714 -1.98 219
07/06/2017 7870 4.75 455
06/06/2017 7513 0.81 9414
05/06/2017 7453 -0.49 221
04/06/2017 7490 -1.3 72
01/06/2017 7589 4 1573
29/05/2017 7297 2.28 226
28/05/2017 7134 1.26 88
25/05/2017 7045 0.43 134