נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7045
שער פתיחה 6459 -8.32
שער ממוצע 7041.43 -0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 126.76
מחזור ע.נ. 1234
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 30
שווי שוק 1001.47
הון רשום למסחר 14037937
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
7021 -0.34 7195 2.13
6517 -7.49 7200 2.2
6459 -8.32
6450 -8.45
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 13.51 תשואה על ההון העצמי 85.82
מכפיל הון 7.79 תשואה על הנכסים 11.59
מכפיל רווח נקי 9.08 יחס שוטף 2.15
מכפיל מכירות 4.2 שיעור רווח נקי 46.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 951.69 הכנסות 238.44
נכסים שוטפים 211 רווח גולמי 192.12
נכסים בלתי שוטפים 740.68 רווח תפעולי 181.72
הון עצמי 128.55 רווח לפני מס 138.43
התחייבות שוטפות 98.04 רווח נקי 110.32
התחייבויות בלתי שוטפות 725.1 רווח למניה 7.88
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 7200 2.2 213 15.34
16:23 7134 1.26 0 0
15:12 7200 2.2 30 2.16
14:18 7099 0.77 460 32.66
14:16 7099 0.77 500 35.49
13:15 7099 0.77 30 2.13
09:45 6459 -8.32 1 0.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלון 79.56 796.76
ילין ק.גמל 5.23 52.41
ילין ק.נאמ 2.21 22.09
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 7134 1.26 88
25/05/2017 7045 0.43 134
24/05/2017 7015 0.42 137
23/05/2017 6986 1.57 157
22/05/2017 6878 0.81 97
21/05/2017 6823 1.59 22
18/05/2017 6716 0.81 24
17/05/2017 6662 -1.1 146
16/05/2017 6736 -3.2 101
15/05/2017 6959 0.67 72
14/05/2017 6913 -0.87 112
11/05/2017 6974 -0.16 66
10/05/2017 6985 0.56 163
09/05/2017 6946 1 83
08/05/2017 6877 -0.32 20
07/05/2017 6899 0.94 58
04/05/2017 6835 -0.67 406
03/05/2017 6881 2.61 92
30/04/2017 6706 0.72 62