נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 32
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 8300
שווי שוק 4.82
הון רשום למסחר 15074588
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 23.99 הכנסות
נכסים שוטפים 8.85 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 15.14 רווח תפעולי
הון עצמי 16.84 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 7.15 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
צמיחה 44.7 2.16
גלקסו סמיט ז 5.11 0.25
ולטר תים 4.51 0.22
וולטר איריס 1.87 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 32 0 0
18/02/2018 32 0 0
15/02/2018 32 0 0
14/02/2018 32 0 0
13/02/2018 32 0 0
12/02/2018 32 0 0
11/02/2018 32 0 0
08/02/2018 32 0 0
07/02/2018 32 0 0
06/02/2018 32 32.78 3
05/02/2018 24.1 0 0
04/02/2018 24.1 0 0
01/02/2018 24.1 0 0
31/01/2018 24.1 -22.01 1
30/01/2018 30.9 0 0
29/01/2018 30.9 1.31 4
28/01/2018 30.5 -1.61 1
25/01/2018 31 0 0
24/01/2018 31 0 0
23/01/2018 31 -20.51 2
22/01/2018 39 0 0
21/01/2018 39 0 0