נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 62.1
שער פתיחה 62.1 0
שער ממוצע 62.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.28
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 3200
שווי שוק 9.36
הון רשום למסחר 15074588
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
62.1 0
69 11.11
71 14.33
73 17.55
75 20.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 91.49 תשואה על ההון העצמי -10.86
מכפיל הון 0.52 תשואה על הנכסים -9.94
מכפיל רווח נקי -4.82 יחס שוטף 11.16
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19.53 הכנסות 0
נכסים שוטפים 18.53 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1 רווח תפעולי -1.02
הון עצמי 17.87 רווח לפני מס 0.04
התחייבות שוטפות 1.66 רווח נקי -0.14
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 62.1 0
10:14 62.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
צמיחה 44.7 4.18
גלקסו סמיט ז 5.11 0.48
ולטר תים 4.51 0.42
וולטר איריס 1.87 0.17
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 62.1 0 0
21/05/2017 62.1 0 0
18/05/2017 62.1 0 0
17/05/2017 62.1 0 0
16/05/2017 62.1 0 0
15/05/2017 62.1 0 0
14/05/2017 62.1 0 0
11/05/2017 62.1 0 0
10/05/2017 62.1 0 0
09/05/2017 62.1 0 0
08/05/2017 62.1 0 0
07/05/2017 62.1 0 0
04/05/2017 62.1 0 0
03/05/2017 62.1 0 0
30/04/2017 62.1 0 0
27/04/2017 62.1 0 0
26/04/2017 62.1 0 0
25/04/2017 62.1 0 0
24/04/2017 62.1 0 0
23/04/2017 62.1 0 0