נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 193.2
שער פתיחה 193.2 0
שער ממוצע 193.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 36.66
הון רשום למסחר 18975936
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
148 -23.4 195 0.93
146 -24.43 203.2 5.18
207.2 7.25
207.3 7.3
211.2 9.32
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 38.32 תשואה על ההון העצמי -0.84
מכפיל הון 0.79 תשואה על הנכסים -0.32
מכפיל רווח נקי -93.76 יחס שוטף 1.4
מכפיל מכירות 0.6 שיעור רווח נקי -0.64
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 121.09 הכנסות 61.45
נכסים שוטפים 46.18 רווח גולמי 15.32
נכסים בלתי שוטפים 74.91 רווח תפעולי 1.82
הון עצמי 46.4 רווח לפני מס -1.72
התחייבות שוטפות 32.97 רווח נקי -0.39
התחייבויות בלתי שוטפות 41.71 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 193.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן שך אהוד 40.55 14.87
לורדל השקעות ז 40.55 14.87
גביש יקותיאל 0.08 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 193.2 0 0
21/05/2017 193.2 0 0
18/05/2017 193.2 6.04 2
17/05/2017 182.2 3.82 2
16/05/2017 175.5 4.09 2
15/05/2017 168.6 1.69 13
14/05/2017 165.8 0 0
11/05/2017 165.8 0 0
10/05/2017 165.8 0 0
09/05/2017 165.8 -1.6 1
08/05/2017 168.5 0 0
07/05/2017 168.5 0 0
04/05/2017 168.5 0 0
03/05/2017 168.5 0 0
30/04/2017 168.5 -0.3 5
27/04/2017 169 0 0
26/04/2017 169 0.24 7
25/04/2017 168.6 0 0
24/04/2017 168.6 0 0
23/04/2017 168.6 0 0