נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 155.6
שער פתיחה 155.6 0
שער ממוצע 161.36 3.7
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.7
מחזור ע.נ. 39407
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 14.57
הון רשום למסחר 8984697
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
158 1.54 162.9 4.69
156 0.26 163 4.76
135 -13.24 163.9 5.33
130.5 -16.13 164 5.4
130 -16.45 165 6.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -148.16 תשואה על ההון העצמי 58.32
מכפיל הון תשואה על הנכסים -86.4
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.16
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.8 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.1 רווח גולמי -0.75
נכסים בלתי שוטפים 1.69 רווח תפעולי -2.42
הון עצמי -4.14 רווח לפני מס -2.42
התחייבות שוטפות 6.94 רווח נקי -2.42
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 162.2 4.24 0 0
17:24 162.9 4.69 1350 2.2
16:17 162.9 4.69 650 1.06
16:17 162.9 4.69 1376 2.24
15:50 164 5.4 2000 3.28
14:33 162.9 4.69 2051 3.34
14:10 162.9 4.69 3000 4.89
13:49 158 1.54 251 0.4
11:24 158 1.54 2800 4.42
10:50 158.1 1.61 3000 4.74
10:50 158.6 1.93 2051 3.25
10:43 164 5.4 5500 9.02
10:42 164 5.4 2000 3.28
10:40 165 6.04 2270 3.75
10:40 164 5.4 2778 4.56
10:40 162 4.11 2020 3.27
10:40 156 0.26 2932 4.57
10:32 156 0.26 3378 5.27
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גריפין 5.07 0.74
חפה השקעות 0.48 0.07
טופרובסקי משה 0.45 0.06
גלוב חיפושי נפט 0.26 0.04
דרין ברוך 0 0
שטרנברג אסף 0 0
דרין אחזקות 0 0
חי יעקב 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 162.2 4.24 64
21/05/2017 155.6 5.14 62
18/05/2017 148 -3.58 79
17/05/2017 153.5 -7.36 169
16/05/2017 165.7 10.47 271
15/05/2017 150 21.26 421
14/05/2017 123.7 -5.28 48
11/05/2017 130.6 31.92 382
10/05/2017 99 0 0
09/05/2017 99 -0.5 0
08/05/2017 99.5 2.05 4
07/05/2017 97.5 -2.3 7
04/05/2017 99.8 -0.2 8
03/05/2017 100 0 10
30/04/2017 100 0 19
27/04/2017 100 0.2 23
26/04/2017 99.8 9.67 33
25/04/2017 91 13.75 56
24/04/2017 80 3.9 8