נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 28940
שער פתיחה
שער ממוצע
פער ארביטראז' -0.58
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6858.73
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 19
שווי שוק 6301.72
הון רשום למסחר 21775116
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2138.67 הכנסות 1883.87
נכסים שוטפים 1373.84 רווח גולמי 1004.94
נכסים בלתי שוטפים 764.83 רווח תפעולי 282.13
הון עצמי 1737.58 רווח לפני מס 286.82
התחייבות שוטפות 377.36 רווח נקי 257.91
התחייבויות בלתי שוטפות 23.73 רווח למניה 11.82
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פידליטי אינו ז 10 632.14
ריל פרופרטי ז 4.72 298.23
מנורה ק.גמל 4.04 255.13
מנורה מבטחים 0.98 62.15
בירנבאום דניאל ז 0.56 35.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 28940 -0.82 7184
18/02/2018 29180 -0.58 4600
15/02/2018 29350 5.58 20819
14/02/2018 27800 0.94 27823
13/02/2018 27540 2.34 12281
12/02/2018 26910 2.28 13803
11/02/2018 26310 -0.11 2605
08/02/2018 26340 -1.79 10051
07/02/2018 26820 0.9 9004
06/02/2018 26580 -1.08 15799
05/02/2018 26870 -1.72 11985
04/02/2018 27340 -0.29 3574
01/02/2018 27420 2.12 39168
31/01/2018 26850 1.28 7772
30/01/2018 26510 1.38 13212
29/01/2018 26150 -2.97 16943
28/01/2018 26950 3.65 3300
25/01/2018 26000 0.81 25921
24/01/2018 25790 0.08 8656
23/01/2018 25770 -0.5 9414
22/01/2018 25900 0 14307
21/01/2018 25900 -0.23 2821