נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 255.3
שער פתיחה 255.3 0
שער ממוצע 255.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 56.14
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 740
שווי שוק 66.33
הון רשום למסחר 25981698
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
230.1 -9.87 242.6 -4.97
230 -9.91 255 -0.12
212.1 -16.92 259 1.45
212 -16.96 274.9 7.68
202 -20.88 275 7.72
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -246.21 תשואה על ההון העצמי 5.23
מכפיל הון -3.22 תשואה על הנכסים -12.87
מכפיל רווח נקי -61.7 יחס שוטף 0.29
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8.35 הכנסות 0
נכסים שוטפים 4.05 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.3 רווח תפעולי -6.39
הון עצמי -20.57 רווח לפני מס -16.12
התחייבות שוטפות 14.11 רווח נקי -14.9
התחייבויות בלתי שוטפות 14.81 רווח למניה -0.94
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 255.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הכשרת הישוב 76.66 50.85
נמרודי עופר 3.88 2.58
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 255.3 0 0
24/05/2017 255.3 0.08 67
23/05/2017 255.1 7.28 34
22/05/2017 237.8 -9.58 48
21/05/2017 263 0.61 5
18/05/2017 261.4 -0.72 0
17/05/2017 263.3 2.53 6
16/05/2017 256.8 -0.12 34
15/05/2017 257.1 -0.77 60
14/05/2017 259.1 -2.23 200
11/05/2017 265 -0.34 3
10/05/2017 265.9 0.91 24
09/05/2017 263.5 1.42 13
08/05/2017 259.8 -2.33 31
07/05/2017 266 -1.41 45
04/05/2017 269.8 -0.63 0
03/05/2017 271.5 -0.22 36
30/04/2017 272.1 1.72 22
27/04/2017 267.5 -0.74 53