נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 303.9
שער פתיחה
שער ממוצע
פער ארביטראז' 6.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1211.98
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 600
שווי שוק 522.16
הון רשום למסחר 171820344
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 216.7 הכנסות 1.69
נכסים שוטפים 194.2 רווח גולמי 0.74
נכסים בלתי שוטפים 22.5 רווח תפעולי -82.65
הון עצמי 170.62 רווח לפני מס -68.59
התחייבות שוטפות 36.92 רווח נקי -68.59
התחייבויות בלתי שוטפות 9.17 רווח למניה -0.38
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איאםסי2 פנד ז 8.52 46.39
ריד קנת ז 2.51 13.68
קבילי שמואל 2.41 13.11
בן אשר דרור 1.58 8.58
סוונדן אריק ז 1.11 6.06
זיסקינד דן 0.26 1.41
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 303.9 -2.6 996
18/10/2017 312 -1.76 645
17/10/2017 317.6 -1.7 943
16/10/2017 323.1 -0.09 1689
15/10/2017 323.4 -3.78 651
10/10/2017 336.1 -2.24 790
09/10/2017 343.8 1.81 214
08/10/2017 337.7 0.99 395
03/10/2017 334.4 -12.05 7663
02/10/2017 380.2 2.04 4856
01/10/2017 372.6 12.03 2464
28/09/2017 332.6 2.65 1481
27/09/2017 324 1.22 1254
26/09/2017 320.1 0.85 308
25/09/2017 317.4 -0.72 1229
24/09/2017 319.7 1.62 341