נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 43.1
שער פתיחה 43.1 0
שער ממוצע 42.81 -0.68
מחזור יומי ממוצע (שנה) 63.94
מחזור ע.נ. 130434
מספר עסקאות 23
תנועה מינימלית 5900
שווי שוק 18.4
הון רשום למסחר 43286187
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
41.8 -3.02 42.4 -1.62
41.6 -3.48 42.5 -1.39
41.3 -4.18 42.9 -0.46
41.2 -4.41 43 -0.23
40 -7.19 44 2.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 12.74 הכנסות 2.41
נכסים שוטפים 12.41 רווח גולמי 0.85
נכסים בלתי שוטפים 0.33 רווח תפעולי -11.94
הון עצמי 8.09 רווח לפני מס -12.58
התחייבות שוטפות 2.14 רווח נקי -12.58
התחייבויות בלתי שוטפות 2.51 רווח למניה -0.34
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 42.5 -1.39 0 0
17:24 42.4 -1.62 17550 7.44
16:43 43 -0.23 3800 1.63
16:43 42.9 -0.46 2100 0.9
16:42 42.9 -0.46 5900 2.53
16:41 42.9 -0.46 5900 2.53
15:12 41.8 -3.02 18045 7.54
14:51 41.8 -3.02 11617 4.86
14:51 42 -2.55 5900 2.48
12:38 43.1 0 7500 3.23
12:38 43.1 0 447 0.19
12:36 43.1 0 6960 3
12:31 43.1 0 93 0.04
12:31 43.1 0 7500 3.23
12:31 42.7 -0.93 15555 6.64
10:15 43.5 0.93 1059 0.46
10:15 43.5 0.93 5900 2.57
10:15 43.1 0 14608 6.3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הייקסיאנג לי ז 60.43 11.12
מגדל משתתפות 2.68 0.49
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 42.5 -1.39 56
21/06/2017 43.1 -4.22 266
20/06/2017 45 -4.66 286
19/06/2017 47.2 10.54 955
18/06/2017 42.7 -0.47 67
15/06/2017 42.9 1.42 26
14/06/2017 42.3 5.75 133
13/06/2017 40 -3.38 141
12/06/2017 41.4 -2.36 397
11/06/2017 42.4 7.34 831
08/06/2017 39.5 10.03 1428
07/06/2017 35.9 16.94 593
06/06/2017 30.7 -4.06 17
05/06/2017 32 -1.23 1
04/06/2017 32.4 1.57 16
01/06/2017 31.9 -5.34 180
29/05/2017 33.7 -1.46 145
28/05/2017 34.2 6.88 554
25/05/2017 32 9.97 400
24/05/2017 29.1 5.05 109