נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1373
שער פתיחה 1373 0
שער ממוצע 1397 1.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2.77
מחזור ע.נ. 140
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 273.89
הון רשום למסחר 19605798
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1300 -5.32 1398 1.82
1222 -11 1400 1.97
1419 3.35
1420 3.42
1450 5.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 49.27 תשואה על ההון העצמי 3.84
מכפיל הון 1.27 תשואה על הנכסים 1.89
מכפיל רווח נקי 33.09 יחס שוטף 0.56
מכפיל מכירות 1.44 שיעור רווח נקי 4.36
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 437.39 הכנסות 189.97
נכסים שוטפים 90.88 רווח גולמי 38.6
נכסים בלתי שוטפים 346.51 רווח תפעולי 11.85
הון עצמי 215.51 רווח לפני מס 9.05
התחייבות שוטפות 163.27 רווח נקי 8.28
התחייבויות בלתי שוטפות 58.61 רווח למניה 0.42
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 1397 1.75 0 0
14:24 1397 1.75 140 1.96
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חורש ג'ורג' 77.61 212.56
אמיליה פיתוח 14.64 40.11
רפאלי יוחאי 0.33 0.9
כלל ביטוח-ק.נאמ 0.09 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 1397 1.75 2
25/05/2017 1373 2.46 2
24/05/2017 1340 -5.63 12
23/05/2017 1420 0 0
22/05/2017 1420 0 0
21/05/2017 1420 0 0
18/05/2017 1420 0 0
17/05/2017 1420 0 0
16/05/2017 1420 0 0
15/05/2017 1420 0 0
14/05/2017 1420 0 0
11/05/2017 1420 0 0
10/05/2017 1420 0 0
09/05/2017 1420 0 0
08/05/2017 1420 0 0
07/05/2017 1420 1.43 2
04/05/2017 1400 0 0
03/05/2017 1400 0 0
30/04/2017 1400 0 0