נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1150
שער פתיחה 1179 2.52
שער ממוצע 1164.5 1.26
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.1
מחזור ע.נ. 1
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 225.47
הון רשום למסחר 19605798
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1150 0 1178 2.43
1105 -3.91 1198 4.17
9 -99.22 1199 4.26
1200 4.35
1400 21.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 420.34 הכנסות 48.24
נכסים שוטפים 92.83 רווח גולמי 11.31
נכסים בלתי שוטפים 327.52 רווח תפעולי 4.97
הון עצמי 206.4 רווח לפני מס 4.32
התחייבות שוטפות 163.2 רווח נקי 3.3
התחייבויות בלתי שוטפות 50.74 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1150 0 1 0.01
10:15 1179 2.52 1 0.01
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חורש ג'ורג' 77.61 174.98
אמיליה פיתוח 14.64 33.02
רפאלי יוחאי 0.33 0.74
כלל ביטוח-ק.נאמ 0.09 0.2
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 1150 0 0
21/06/2017 1150 -1.29 2
20/06/2017 1165 4.77 7
19/06/2017 1112 2.68 19
18/06/2017 1083 -5.33 174
15/06/2017 1144 -9.99 73
14/06/2017 1271 -7.83 40
13/06/2017 1379 0 0
12/06/2017 1379 0 0
11/06/2017 1379 0 0
08/06/2017 1379 2.38 2
07/06/2017 1347 -2.67 2
06/06/2017 1384 0 0
05/06/2017 1384 0 0
04/06/2017 1384 2.44 2
01/06/2017 1351 0 0
29/05/2017 1351 -3.29 5
28/05/2017 1397 1.75 2
25/05/2017 1373 2.46 2