נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 179.6
שער פתיחה 183.1 1.95
שער ממוצע 186.63 3.91
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.12
מחזור ע.נ. 100157
מספר עסקאות 34
תנועה מינימלית 1500
שווי שוק 90.75
הון רשום למסחר 48452780
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
184.4 2.67 189.9 5.73
183.1 1.95 190 5.79
181 0.78 194 8.02
169 -5.9 194.5 8.3
160.1 -10.86 194.8 8.46
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 53.32 תשואה על ההון העצמי 1.22
מכפיל הון 1.18 תשואה על הנכסים 0.65
מכפיל רווח נקי 96.85 יחס שוטף 3.21
מכפיל מכירות 60.06 שיעור רווח נקי 62.01
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 144.25 הכנסות 1.51
נכסים שוטפים 64.47 רווח גולמי 1.3
נכסים בלתי שוטפים 79.79 רווח תפעולי -4.24
הון עצמי 76.92 רווח לפני מס -4.73
התחייבות שוטפות 20.08 רווח נקי 0.94
התחייבויות בלתי שוטפות 47.25 רווח למניה 0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 187.3 4.29 0 0
17:08 189.9 5.73 521 0.99
17:08 189 5.23 8922 16.86
17:08 188.9 5.18 1729 3.27
17:08 188.8 5.12 2445 4.62
16:26 189.7 5.62 3000 5.69
16:11 189.7 5.62 5271 10
15:56 189.7 5.62 2000 3.79
15:56 189 5.23 1000 1.89
15:43 185.1 3.06 1101 2.04
14:37 185.1 3.06 4225 7.82
14:37 185 3.01 275 0.51
14:27 185 3.01 16216 30
14:01 185.1 3.06 4674 8.65
13:50 185.1 3.06 326 0.6
13:50 185.2 3.12 3129 5.79
13:48 188.7 5.07 45 0.08
12:46 189 5.23 1500 2.83
12:18 188.7 5.07 5000 9.43
12:17 188.7 5.07 254 0.48
12:01 188.7 5.07 1579 2.98
11:33 185 3.01 8100 14.99
11:33 186 3.56 3000 5.58
11:33 186 3.56 474 0.88
11:01 186 3.56 4500 8.37
11:01 186 3.56 4000 7.44
11:01 185.4 3.23 1779 3.3
10:46 185.4 3.23 4088 7.58
10:46 184.7 2.84 1175 2.17
10:38 184.7 2.84 327 0.6
10:30 184.7 2.84 4500 8.31
10:29 184.5 2.73 593 1.09
10:20 184.5 2.73 2907 5.36
10:18 184.5 2.73 1500 2.77
10:15 183.1 1.95 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חגית ואלי השק' 53.38 48.44
א.ח.אוברסיז 24.31 22.06
נפתלי שמעון 8.4 7.62
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 187.3 4.29 187
21/05/2017 179.6 5.96 164
18/05/2017 169.5 -11.02 383
17/05/2017 190.5 5.66 535
16/05/2017 180.3 16.7 397
15/05/2017 154.5 4.46 535
14/05/2017 147.9 18.04 480
11/05/2017 125.3 0 0
10/05/2017 125.3 -1.88 6
09/05/2017 127.7 0 0
08/05/2017 127.7 0 0
07/05/2017 127.7 0 0
04/05/2017 127.7 -0.93 11
03/05/2017 128.9 -0.69 44
30/04/2017 129.8 2.12 8
27/04/2017 127.1 2.33 22
26/04/2017 124.2 2.48 14
25/04/2017 121.2 2.71 26
24/04/2017 118 1.72 23
23/04/2017 116 1.75 13