נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 39810
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 516.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5
שווי שוק 871.65
הון רשום למסחר 2189523
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1175.59 הכנסות 1370.53
נכסים שוטפים 841.57 רווח גולמי 188.92
נכסים בלתי שוטפים 334.02 רווח תפעולי 71.72
הון עצמי 422.88 רווח לפני מס 58.88
התחייבות שוטפות 654.24 רווח נקי 45.71
התחייבויות בלתי שוטפות 98.47 רווח למניה 21.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 27.93 243.47
ברזברין 27.54 240.01
איזנברג שלמה 14.48 126.24
הפניקס-משתתפות 6.52 56.87
הפניקס 0.78 6.78
אקסלנס ת.סל 0.51 4.48
אקסלנס ק.נאמ 0.06 0.55
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 39810 0.56 246
18/02/2018 39590 -0.03 71
15/02/2018 39600 0.46 266
14/02/2018 39420 1.26 331
13/02/2018 38930 -0.41 283
12/02/2018 39090 0.26 303
11/02/2018 38990 0.67 385
08/02/2018 38730 -0.13 133
07/02/2018 38780 0.78 195
06/02/2018 38480 -2.58 527
05/02/2018 39500 0.36 337
04/02/2018 39360 -1.18 484
01/02/2018 39830 -0.99 1600
31/01/2018 40230 0.57 591
30/01/2018 40000 -0.74 674
29/01/2018 40300 -0.17 1272
28/01/2018 40370 0.07 591
25/01/2018 40340 1.05 919
24/01/2018 39920 1.78 441
23/01/2018 39220 0.98 256
22/01/2018 38840 1.97 207
21/01/2018 38090 0.18 245