נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14030
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 361.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 14
שווי שוק 952.96
הון רשום למסחר 6792316
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 761.86 הכנסות 1014.34
נכסים שוטפים 531.86 רווח גולמי 170.68
נכסים בלתי שוטפים 230 רווח תפעולי 65.97
הון עצמי 275.08 רווח לפני מס 57.55
התחייבות שוטפות 380.34 רווח נקי 46.52
התחייבויות בלתי שוטפות 106.44 רווח למניה 6.85
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 14030 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיחשוב ישיר 50.33 485.4
ילין ק.נאמ 10.43 100.55
מיגר מערכות 8.53 82.24
ילין ק.גמל 3.33 32.14
מגדל משתתפות 2.89 27.89
מגדל קופ"ג 1.84 17.74
מגדל ק.נאמ 0.46 4.4
אוזון שי 0.24 2.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 14030 1.08 152
18/02/2018 13880 0.43 37
15/02/2018 13820 -0.07 159
14/02/2018 13830 0.22 150
13/02/2018 13800 -0.65 126
12/02/2018 13890 0.51 1183
11/02/2018 13820 0.44 45
08/02/2018 13760 -0.22 167
07/02/2018 13790 1.1 281
06/02/2018 13640 -3.47 459
05/02/2018 14130 -2.08 230
04/02/2018 14430 -1.84 201
01/02/2018 14700 0.14 1717
31/01/2018 14680 0.96 197
30/01/2018 14540 -0.48 305
29/01/2018 14610 0.27 282
28/01/2018 14570 -0.21 504
25/01/2018 14600 0.14 681
24/01/2018 14580 0.69 610
23/01/2018 14480 0.28 212
22/01/2018 14440 2.05 531
21/01/2018 14150 0.21 166