נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33650
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1072.91
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6
שווי שוק 1244.8
הון רשום למסחר 3699256
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1387 הכנסות 1212.35
נכסים שוטפים 1041.79 רווח גולמי 175.76
נכסים בלתי שוטפים 345.21 רווח תפעולי 60.38
הון עצמי 881.27 רווח לפני מס 66.63
התחייבות שוטפות 485.38 רווח נקי 37.93
התחייבויות בלתי שוטפות 20.35 רווח למניה 11.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 33650 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נאמנות עזרא 53.19 665.42
ילין ק.גמל 5.3 66.28
עזרא החזקות 4.16 52.08
ילין ק.נאמ 4.1 51.25
דש איפקס ק.גמל 4.07 50.88
מיטב דש 0.78 9.76
דש איפקס ק.נאמ 0.33 4.17
כהן בהארי מזל 0.01 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 33650 -1.41 1548
18/10/2017 34130 -0.93 998
17/10/2017 34450 -5.82 4791
16/10/2017 36580 -0.89 1631
15/10/2017 36910 3.33 812
10/10/2017 35720 1.28 794
09/10/2017 35270 -0.28 639
08/10/2017 35370 1.81 311
03/10/2017 34740 0.96 646
02/10/2017 34410 -0.52 462
01/10/2017 34590 1.77 266
28/09/2017 33990 -0.5 615
27/09/2017 34160 -1.27 532
26/09/2017 34600 -1.4 1440
25/09/2017 35090 0.63 1580
24/09/2017 34870 1.1 1015