נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8213
שער פתיחה 8535 3.92
שער ממוצע 8535 3.92
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.07
מחזור ע.נ. 36
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 23
שווי שוק 164.96
הון רשום למסחר 1932759
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
7802 -5 8533 3.9
7800 -5.03 8534 3.91
7051 -14.15 8535 3.92
9000 9.58
10000 21.76
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 18.62 תשואה על ההון העצמי 32.35
מכפיל הון 0.69 תשואה על הנכסים 6.02
מכפיל רווח נקי 2.13 יחס שוטף 1.11
מכפיל מכירות 0.3 שיעור רווח נקי 14.22
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1283.16 הכנסות 543.7
נכסים שוטפים 521.2 רווח גולמי 203.58
נכסים בלתי שוטפים 761.97 רווח תפעולי 104.63
הון עצמי 238.99 רווח לפני מס 84.39
התחייבות שוטפות 469.14 רווח נקי 77.31
התחייבויות בלתי שוטפות 575.03 רווח למניה 40.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 8535 3.92 0 0
17:24 8535 3.92 24 2.05
09:45 8535 3.92 12 1.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 89.57 147.76
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 8535 3.92 3
24/05/2017 8213 0.06 21
23/05/2017 8208 -0.35 27
22/05/2017 8237 0.51 33
21/05/2017 8195 0.42 10
18/05/2017 8161 -1.45 115
17/05/2017 8281 -0.05 848
16/05/2017 8285 -0.18 55
15/05/2017 8300 0.85 5
14/05/2017 8230 0.02 2
11/05/2017 8228 0.19 23
10/05/2017 8212 0.01 3
09/05/2017 8211 0 0
08/05/2017 8211 0 0
07/05/2017 8211 0 0
04/05/2017 8211 -4.33 64
03/05/2017 8583 0.26 6
30/04/2017 8561 1.36 37
27/04/2017 8446 4.76 69