נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4768
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 77.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 40
שווי שוק 603.64
הון רשום למסחר 12660304
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 556 הכנסות 196.63
נכסים שוטפים 389.34 רווח גולמי 194.74
נכסים בלתי שוטפים 166.66 רווח תפעולי 38.02
הון עצמי 389.4 רווח לפני מס 53.93
התחייבות שוטפות 121.14 רווח נקי 38.12
התחייבויות בלתי שוטפות 45.46 רווח למניה 3.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 4768 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ויסברג דוד 20.28 122.41
לובצקי צבי 20.28 122.41
קוק עמנואל 20.11 121.38
אלכסנדר יעקב 19.17 115.72
קוק עדו 0.27 1.65
ויסברג אלקלעי אלה 0.09 0.57
לובצקי דוד 0.03 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 4768 0.02 101
18/02/2018 4767 -1.24 77
15/02/2018 4827 0.52 6
14/02/2018 4802 -0.17 17
13/02/2018 4810 -0.12 46
12/02/2018 4816 0.31 10
11/02/2018 4801 0.21 43
08/02/2018 4791 0.1 54
07/02/2018 4786 -3.43 371
06/02/2018 4956 -1.51 255
05/02/2018 5032 0.62 438
04/02/2018 5001 0.97 31
01/02/2018 4953 -0.14 143
31/01/2018 4960 1.41 76
30/01/2018 4891 -0.77 40
29/01/2018 4929 0.63 6
28/01/2018 4898 -0.51 194
25/01/2018 4923 -0.02 17
24/01/2018 4924 0.45 34
23/01/2018 4902 1.34 18
22/01/2018 4837 0.67 12
21/01/2018 4805 -0.33 50