נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3558
שער פתיחה 3558 0
שער ממוצע 3573.75 0.44
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.52
מחזור ע.נ. 271
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 56
שווי שוק 452.48
הון רשום למסחר 12660304
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
3531 -0.76 3587 0.82
3530 -0.79 4000 12.42
3151 -11.44 4093 15.04
4099 15.21
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 69.96 תשואה על ההון העצמי 7.44
מכפיל הון 1.08 תשואה על הנכסים 5.2
מכפיל רווח נקי 14.49 יחס שוטף 3.44
מכפיל מכירות 1.74 שיעור רווח נקי 12
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 600.29 הכנסות 260.2
נכסים שוטפים 461.74 רווח גולמי 260.2
נכסים בלתי שוטפים 138.55 רווח תפעולי 36.88
הון עצמי 419.96 רווח לפני מס 43.41
התחייבות שוטפות 134.05 רווח נקי 31.23
התחייבויות בלתי שוטפות 46.28 רווח למניה 2.47
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3574 0.45 0 0
17:24 3587 0.82 99 3.55
16:47 3564 0.17 116 4.13
10:13 3570 0.34 56 2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ויסברג דוד 20.28 91.75
לובצקי צבי 20.28 91.75
קוק עמנואל 20.11 90.98
אלכסנדר יעקב 19.17 86.74
קוק עדו 0.27 1.24
ויסברג אלקלעי אלה 0.09 0.43
לובצקי דוד 0.03 0.14
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 3574 0.45 10
21/05/2017 3558 0.94 59
18/05/2017 3525 -0.34 18
17/05/2017 3537 -3.83 6
16/05/2017 3678 0.08 9
15/05/2017 3675 -0.86 36
14/05/2017 3707 -0.03 9
11/05/2017 3708 -2.09 23
10/05/2017 3787 0 0
09/05/2017 3787 3.22 10
08/05/2017 3669 3.44 40
07/05/2017 3547 -0.87 42
04/05/2017 3578 0.25 103
03/05/2017 3569 0 0
30/04/2017 3569 0.03 16
27/04/2017 3568 1.86 10
26/04/2017 3503 0 0
25/04/2017 3503 0 3
24/04/2017 3503 0 0
23/04/2017 3503 0 0