נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2535
שער פתיחה 2535 0
שער ממוצע 2485 -1.97
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.92
מחזור ע.נ. 89
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 76
שווי שוק 133.2
הון רשום למסחר 5360000
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2354 -7.14 2473 -2.45
2300 -9.27 2522 -0.51
2601 2.6
2715 7.1
2725 7.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 376.05 הכנסות 495.01
נכסים שוטפים 136.03 רווח גולמי 171.82
נכסים בלתי שוטפים 240.02 רווח תפעולי 8.21
הון עצמי 148.54 רווח לפני מס 5.14
התחייבות שוטפות 182.03 רווח נקי 7.5
התחייבויות בלתי שוטפות 45.49 רווח למניה 1.44
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2485 -1.97 0 0
14:57 2485 -1.97 89 2.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטיבל 24.26 32.31
אנגל ירון 22.61 30.11
חיאט יגאל 11.7 15.58
מירון רות 6.81 9.07
סלע יצחק 6.41 8.54
אריעד בת 2.57 3.42
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 2485 -1.97 2
21/06/2017 2535 -2.5 3
20/06/2017 2600 -1.55 3
19/06/2017 2641 0 0
18/06/2017 2641 0 0
15/06/2017 2641 -2.55 2
14/06/2017 2710 0 0
13/06/2017 2710 0 59
12/06/2017 2710 0 0
11/06/2017 2710 0 0
08/06/2017 2710 0 0
07/06/2017 2710 0 0
06/06/2017 2710 -1.28 14
05/06/2017 2745 -0.18 34
04/06/2017 2750 -2.07 37
01/06/2017 2808 6 269
29/05/2017 2649 1.15 24
28/05/2017 2619 -1.8 11
25/05/2017 2667 4.1 14
24/05/2017 2562 4.83 49