נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 39.3
שער פתיחה 39.3 0
שער ממוצע 39.8 1.27
מחזור יומי ממוצע (שנה) 29.24
מחזור ע.נ. 7251
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 5700
שווי שוק 73.48
הון רשום למסחר 184631152
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
37.6 -4.33 39.8 1.27
35.8 -8.91 39.9 1.53
34 -13.49 40 1.78
40.5 3.05
41 4.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 8.88 תשואה על ההון העצמי 2.43
מכפיל הון 4.44 תשואה על הנכסים 0.22
מכפיל רווח נקי 182.34 יחס שוטף 1.06
מכפיל מכירות 2.32 שיעור רווח נקי 1.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 186.45 הכנסות 31.7
נכסים שוטפים 164.99 רווח גולמי 3.77
נכסים בלתי שוטפים 21.46 רווח תפעולי -1.29
הון עצמי 16.56 רווח לפני מס -2.71
התחייבות שוטפות 155.62 רווח נקי 0.4
התחייבויות בלתי שוטפות 14.27 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 39.8 1.27 0 0
11:42 39.8 1.27 7251 2.89
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ליבנטל 46.58 34.23
אלד יחד החזקות 23.47 17.25
ארביב ברוך אופיר 0.16 0.12
לוינסקי יוסף 0.16 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 39.8 1.27 3
25/05/2017 39.3 4.8 150
24/05/2017 37.5 0 30
23/05/2017 37.5 1.08 140
22/05/2017 37.1 0.54 10
21/05/2017 36.9 5.73 60
18/05/2017 34.9 4.8 20
17/05/2017 33.3 -8.52 70
16/05/2017 36.4 -1.09 64
15/05/2017 36.8 0 0
14/05/2017 36.8 -1.87 23
11/05/2017 37.5 3.02 5
10/05/2017 36.4 -4.71 90
09/05/2017 38.2 1.33 61
08/05/2017 37.7 6.5 164
07/05/2017 35.4 0.57 3
04/05/2017 35.2 3.83 2
03/05/2017 33.9 -2.59 29
30/04/2017 34.8 0 0