נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 195.7
שער פתיחה 195.7 0
שער ממוצע 196.5 0.41
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.63
מחזור ע.נ. 1100
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 34.4
הון רשום למסחר 17504734
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
186.2 -4.85 196.5 0.41
185 -5.47 197 0.66
166 -15.18 199 1.69
158 -19.26 200 2.2
152 -22.33 202 3.22
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.26 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.87 רווח תפעולי -3.8
הון עצמי 1.02 רווח לפני מס -3.92
התחייבות שוטפות 3.78 רווח נקי -3.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0.32 רווח למניה -0.22
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 196.5 0.41 0 0
16:48 196.5 0.41 1100 2.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רידג' וואלי ז 27.37 9.41
ברמלי אמיר 12.11 4.17
זרחיה יעקב 10.14 3.49
ארזי אבנר 8.5 2.92
דננברג נעם 6.18 2.13
סדן שמחה 5.89 2.03
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 196.5 0.41 2
21/06/2017 195.7 3.87 14
20/06/2017 188.4 1.18 6
19/06/2017 186.2 0 0
18/06/2017 186.2 1.64 15
15/06/2017 183.2 3.33 22
14/06/2017 177.3 -3.38 38
13/06/2017 183.5 0 8
12/06/2017 183.5 -3.42 23
11/06/2017 190 0.53 10
08/06/2017 189 5.06 15
07/06/2017 179.9 5.08 11
06/06/2017 171.2 5.74 19
05/06/2017 161.9 -3.34 11
04/06/2017 167.5 -6.94 15
01/06/2017 180 -0.55 10
29/05/2017 181 0 0
28/05/2017 181 0 0
25/05/2017 181 -0.06 6