נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 167.3
שער פתיחה 167.3 0
שער ממוצע 172.49 3.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.13
מחזור ע.נ. 31721
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 30.25
הון רשום למסחר 17504734
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
174 4 179 6.99
169 1.02 185 10.58
167 -0.18 191 14.17
161.1 -3.71 199 18.95
157 -6.16 202 20.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 19.96 תשואה על ההון העצמי -382.7
מכפיל הון 29.57 תשואה על הנכסים -76.39
מכפיל רווח נקי -7.73 יחס שוטף 0.07
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.13 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.26 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.87 רווח תפעולי -3.8
הון עצמי 1.02 רווח לפני מס -3.92
התחייבות שוטפות 3.78 רווח נקי -3.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0.32 רווח למניה -0.22
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 172.8 3.29 0 0
16:51 174 4 568 0.99
16:45 174 4 1100 1.91
16:22 174.9 4.54 71 0.12
16:02 174.9 4.54 1029 1.8
16:01 174.9 4.54 71 0.12
16:01 174.8 4.48 1129 1.97
16:01 170 1.61 3000 5.1
13:36 175 4.6 1100 1.93
13:35 179 6.99 784 1.4
13:35 173.7 3.83 1100 1.91
13:35 173 3.41 1116 1.93
13:35 171 2.21 3639 6.22
12:41 167.4 0.06 15153 25.37
12:41 167.3 0 1195 2
12:41 163.1 -2.51 666 1.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רידג' וואלי ז 27.37 8.28
ברמלי אמיר 12.11 3.66
זרחיה יעקב 10.14 3.07
ארזי אבנר 8.5 2.57
דננברג נעם 6.18 1.87
סדן שמחה 5.89 1.78
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 172.8 3.29 54
21/05/2017 167.3 0 0
18/05/2017 167.3 -2.79 13
17/05/2017 172.1 -2.05 19
16/05/2017 175.7 2.15 10
15/05/2017 172 -1.77 46
14/05/2017 175.1 0 0
11/05/2017 175.1 -1.68 7
10/05/2017 178.1 2.24 5
09/05/2017 174.2 -7.19 9
08/05/2017 187.7 -1.73 26
07/05/2017 191 0 0
04/05/2017 191 0 0
03/05/2017 191 0.9 5
30/04/2017 189.3 -4.63 12
27/04/2017 198.5 3.01 20
26/04/2017 192.7 1.47 1
25/04/2017 189.9 0.69 9
24/04/2017 188.6 1.95 37
23/04/2017 185 -16.4 255