נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 517.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43694.83
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 890
שווי שוק 14303.09
הון רשום למסחר 2765485753
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17142 הכנסות 7331
נכסים שוטפים 4951 רווח גולמי 4543
נכסים בלתי שוטפים 12191 רווח תפעולי 1683
הון עצמי 1927 רווח לפני מס 1382
התחייבות שוטפות 3533 רווח נקי 1030
התחייבויות בלתי שוטפות 11682 רווח למניה 0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 517.2 0 12995 67.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בי קומיוניקישנס 26.34 3767.15
אלוביץ שאול-נציג 0.04 5.55
הנדלר סטלה 0 0.37
אלוביץ פלד אורנה-נציג 0 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 517.2 -0.06 24549
18/02/2018 517.5 -1.24 30724
15/02/2018 524 0 34753
14/02/2018 524 1.61 53689
13/02/2018 515.7 -0.83 35757
12/02/2018 520 0.27 28844
11/02/2018 518.6 -1.59 11200
08/02/2018 527 -0.88 54629
07/02/2018 531.7 2.74 39935
06/02/2018 517.5 -0.86 45141
05/02/2018 522 -3.89 63241
04/02/2018 543.1 -0.71 15773
01/02/2018 547 -3.1 93695
31/01/2018 564.5 -2.35 51012
30/01/2018 578.1 -0.5 63951
29/01/2018 581 -0.73 104137
28/01/2018 585.3 4.52 37989
25/01/2018 560 -0.88 69476
24/01/2018 565 0.3 39564
23/01/2018 563.3 -1 44016
22/01/2018 569 -1.9 73540
21/01/2018 580 1.13 47328