נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1702
שער פתיחה 1702 0
שער ממוצע 1700.35 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 111.98
מחזור ע.נ. 5291
מספר עסקאות 27
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 253.05
הון רשום למסחר 14867585
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1656 -2.7 1715 0.76
1640 -3.64 1734 1.88
1501 -11.81 1737 2.06
1500 -11.87 1740 2.23
1464 -13.98 1750 2.82
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 34.21 תשואה על ההון העצמי 5.44
מכפיל הון 1.19 תשואה על הנכסים 1.86
מכפיל רווח נקי 21.91 יחס שוטף 0.6
מכפיל מכירות 4.62 שיעור רווח נקי 21.06
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 621.14 הכנסות 54.83
נכסים שוטפים 107.08 רווח גולמי 27.27
נכסים בלתי שוטפים 514.05 רווח תפעולי 27.13
הון עצמי 212.47 רווח לפני מס 11.98
התחייבות שוטפות 178.89 רווח נקי 11.55
התחייבויות בלתי שוטפות 229.78 רווח למניה 0.8
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1702 0 45 0.77
17:24 1715 0.76 45 0.77
16:14 1703 0.06 393 6.69
16:14 1703 0.06 146 2.49
15:04 1715 0.76 130 2.23
14:23 1700 -0.12 509 8.65
13:46 1700 -0.12 130 2.21
12:51 1700 -0.12 200 3.4
12:51 1700 -0.12 200 3.4
12:51 1700 -0.12 200 3.4
12:51 1700 -0.12 200 3.4
12:51 1697 -0.29 200 3.39
12:51 1697 -0.29 200 3.39
12:51 1697 -0.29 200 3.39
12:51 1697 -0.29 200 3.39
11:42 1700 -0.12 369 6.27
11:42 1700 -0.12 200 3.4
11:42 1700 -0.12 200 3.4
11:42 1700 -0.12 200 3.4
11:42 1700 -0.12 200 3.4
11:42 1697 -0.29 200 3.39
11:42 1697 -0.29 200 3.39
11:41 1697 -0.29 200 3.39
11:41 1697 -0.29 200 3.39
11:41 1697 -0.29 200 3.39
11:41 1698 -0.24 169 2.87
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 40.3
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 40.3
רובינשטיין ארנון 10.17 25.73
רובינשטיין גולן 10.17 25.73
רייטמן מיה 10.17 25.73
פסגות ק.גמל 7.51 19.01
הראל ק.גמל 5.01 12.68
הראל משתתפות 3.06 7.74
רובינשטיין מרדכי 1.35 3.4
פסגות ק.נאמ 1.06 2.69
פסגות תעודות סל 0.12 0.3
הראל ת.סל 0.05 0.13
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 1702 0 90
24/05/2017 1702 -0.53 28
23/05/2017 1711 -0.47 43
22/05/2017 1719 0.94 49
21/05/2017 1703 0.24 65
18/05/2017 1699 -2.41 76
17/05/2017 1741 -0.91 18
16/05/2017 1757 0.98 133
15/05/2017 1740 0.06 302
14/05/2017 1739 3.2 165
11/05/2017 1685 1.32 1020
10/05/2017 1663 1.09 38
09/05/2017 1645 3.01 1113
08/05/2017 1597 3.5 188
07/05/2017 1543 1.05 221
04/05/2017 1527 2 168
03/05/2017 1497 0.2 292
30/04/2017 1494 0.27 60
27/04/2017 1490 -1.19 86