נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 962.12 הכנסות 0.32
נכסים שוטפים 962.12 רווח גולמי 0.32
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.13
הון עצמי 961.59 רווח לפני מס -0.47
התחייבות שוטפות 0.52 רווח נקי -0.47
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנל 40.05
אקויטל 4.76
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
05/06/2017 3327 0 0
04/06/2017 3327 0.51 45
01/06/2017 3310 -0.3 538
29/05/2017 3320 0.91 620
28/05/2017 3290 -0.6 211
25/05/2017 3310 0.42 265