נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 16.9
שער פתיחה 16.9 0
שער ממוצע 16.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 12000
שווי שוק 18.15
הון רשום למסחר 107374223
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
8 -52.66 16.9 0
27.2 60.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -166.61 תשואה על ההון העצמי 97.66
מכפיל הון -4.99 תשואה על הנכסים -162.71
מכפיל רווח נקי -5.11 יחס שוטף 0.33
מכפיל מכירות 9.37 שיעור רווח נקי -183.38
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.18 הכנסות 1.94
נכסים שוטפים 1.9 רווח גולמי -0.24
נכסים בלתי שוטפים 0.29 רווח תפעולי -3.37
הון עצמי -3.64 רווח לפני מס -3.55
התחייבות שוטפות 5.82 רווח נקי -3.55
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 16.9 0
10:14 16.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טפר גד 40.05 7.27
דג'לדטי נסים 40.05 7.27
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 16.9 0 0
21/05/2017 16.9 0 0
18/05/2017 16.9 0 0
17/05/2017 16.9 0 0
16/05/2017 16.9 0 0
15/05/2017 16.9 0 0
14/05/2017 16.9 0 0
11/05/2017 16.9 0 0
10/05/2017 16.9 0 0
09/05/2017 16.9 0 0
08/05/2017 16.9 0 0
07/05/2017 16.9 0 0
04/05/2017 16.9 0 0
03/05/2017 16.9 0 0
30/04/2017 16.9 0 0
27/04/2017 16.9 0 0
26/04/2017 16.9 0 0
25/04/2017 16.9 0 0
24/04/2017 16.9 0 0
23/04/2017 16.9 0 0