נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1562
שער פתיחה 1562 0
שער ממוצע 1572 0.64
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.91
מחזור ע.נ. 500
מספר עסקאות 1
תנועה מיימלית 130
שווי שוק 226.29
הון רשום למסחר 14394816
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1572 0.64 1585 1.47
1491 -4.55 1590 1.79
1485 -4.93 1600 2.43
1472 -5.76 1636 4.74
1300 -16.77 1790 14.6
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 69.53 תשואה על ההון העצמי 5.34
מכפיל הון 1.3 תשואה על הנכסים 3.71
מכפיל רווח נקי 24.28 יחס שוטף 3.21
מכפיל מכירות 0.83 שיעור רווח נקי 3.41
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 251.05 הכנסות 273.12
נכסים שוטפים 203.98 רווח גולמי 64.02
נכסים בלתי שוטפים 47.07 רווח תפעולי 12.29
הון עצמי 174.55 רווח לפני מס 13.74
התחייבות שוטפות 63.59 רווח נקי 9.32
התחייבויות בלתי שוטפות 12.91 רווח למניה 0.65
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1572 0.64 0 0
17:24 1572 0.64 500 7.86
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אילקס מדיקל 53.91 121.99
הפניקס-משתתפות 7.38 16.71
אלפא ערך 1 שות' 6.45 14.59
דש איפקס ק.גמל 5.78 13.08
מגדל משתתפות 4.82 10.92
מגדל קופ"ג 3.63 8.2
דש איפקס ק.נאמ 1.76 3.99
מגדל ביטוח 0.89 2.01
מיטב דש ת.סל 0.52 1.17
אקסלנס ת.סל 0.16 0.37
אקסלנס ק.נאמ 0.1 0.24
מגדל ק.נאמ 0.05 0.11
מיטב דש נ.תיקים 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1572 0.64 8
21/05/2017 1562 0.71 8
18/05/2017 1551 -2.15 6
17/05/2017 1585 0 0
16/05/2017 1585 0.44 20
15/05/2017 1578 -0.82 26
14/05/2017 1591 -0.93 75
11/05/2017 1606 0 0
10/05/2017 1606 0 1
09/05/2017 1606 0.44 9
08/05/2017 1599 0.44 51
07/05/2017 1592 1.47 109
04/05/2017 1569 1.03 69
03/05/2017 1553 0.26 29
30/04/2017 1549 4.73 129
27/04/2017 1479 1.23 135
26/04/2017 1461 5.41 520
25/04/2017 1386 0.07 29
24/04/2017 1385 3.05 11
23/04/2017 1344 -2.4 36