נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 380
שער פתיחה 380 0
שער ממוצע 380 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 530
שווי שוק 26.64
הון רשום למסחר 7010814
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
365 -3.95 380 0
281 -26.05 395 3.95
397 4.47
400 5.26
500 31.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 82.79 הכנסות 0.35
נכסים שוטפים 14.12 רווח גולמי -1.05
נכסים בלתי שוטפים 68.67 רווח תפעולי 17.25
הון עצמי 41.16 רווח לפני מס 17.45
התחייבות שוטפות 26.07 רווח נקי 13.92
התחייבויות בלתי שוטפות 15.57 רווח למניה 2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 380 0
10:14 380 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דולומיט אחזקות 34.02 9.06
ברנד אהובה 25.37 6.76
אל מליח גדי 18.54 4.94
כהן לימור 9.41 2.51
דג'לדטי נסים 0.27 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 380 0 0
21/06/2017 380 0 0
20/06/2017 380 0 0
19/06/2017 380 0 0
18/06/2017 380 0 11
15/06/2017 380 0 0
14/06/2017 380 0 0
13/06/2017 380 0 9
12/06/2017 380 0 3
11/06/2017 380 0 0
08/06/2017 380 0.53 19
07/06/2017 378 0 0
06/06/2017 378 0 0
05/06/2017 378 0 0
04/06/2017 378 0 0
01/06/2017 378 0 0
29/05/2017 378 4.42 7
28/05/2017 362 0 20
25/05/2017 362 0 0