נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 362
שער פתיחה 362 0
שער ממוצע 362 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 570
שווי שוק 25.25
הון רשום למסחר 6974147
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
362 0
378 4.42
385 6.35
393 8.56
450 24.31
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 49.71 תשואה על ההון העצמי 33.81
מכפיל הון 0.61 תשואה על הנכסים 16.81
מכפיל רווח נקי 1.81 יחס שוטף 0.54
מכפיל מכירות 72.55 שיעור רווח נקי 3998.85
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 82.79 הכנסות 0.35
נכסים שוטפים 14.12 רווח גולמי -1.05
נכסים בלתי שוטפים 68.67 רווח תפעולי 17.25
הון עצמי 41.16 רווח לפני מס 17.45
התחייבות שוטפות 26.07 רווח נקי 13.92
התחייבויות בלתי שוטפות 15.57 רווח למניה 2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 362 0
10:14 362 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דולומיט אחזקות 34.2 8.63
ברנד אהובה 25.5 6.44
אל מליח גדי 18.64 4.71
כהן לימור 9.46 2.39
דג'לדטי נסים 0.27 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 362 0 0
21/05/2017 362 0 0
18/05/2017 362 0 0
17/05/2017 362 0 0
16/05/2017 362 0 18
15/05/2017 362 1.97 50
14/05/2017 355 0.85 9
11/05/2017 352 0 0
10/05/2017 352 0 0
09/05/2017 352 0 0
08/05/2017 352 0 0
07/05/2017 352 0 0
04/05/2017 352 0 0
03/05/2017 352 0 0
30/04/2017 352 0 0
27/04/2017 352 0 0
26/04/2017 352 0 0
25/04/2017 352 0 0
24/04/2017 352 0 9
23/04/2017 352 0 0