נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 750.2
שער פתיחה 750.2 0
שער ממוצע 750.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.88
מחזור ע.נ. 27
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 260
שווי שוק 80.31
הון רשום למסחר 10705559
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
737.5 -1.69 742.8 -0.99
736.5 -1.83 743 -0.96
728.2 -2.93 747 -0.43
728 -2.96 749.7 -0.07
727.7 -3 750.2 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 139.16 הכנסות 26.07
נכסים שוטפים 99.8 רווח גולמי 7.18
נכסים בלתי שוטפים 39.36 רווח תפעולי -5.26
הון עצמי 52.53 רווח לפני מס -6.65
התחייבות שוטפות 56.91 רווח נקי -6.66
התחייבויות בלתי שוטפות 29.72 רווח למניה -0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 750.2 0 27 0.2
16:23 750.2 0 27 0.2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שטיין זאב 44.05 35.38
ילין ק.גמל 7.4 5.94
פסגות ק.גמל 5.95 4.78
מגדל משתתפות 3.97 3.19
מגדל קופ"ג 2.74 2.2
פסגות תעודות סל 0.34 0.27
צור אברהם 0.2 0.16
מגדל ק.נאמ 0.06 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 750.2 0 0
22/06/2017 750.2 -1.04 13
21/06/2017 758.1 -2.03 26
20/06/2017 773.8 -0.85 34
19/06/2017 780.4 0 1
18/06/2017 780.4 0.68 14
15/06/2017 775.1 -2.02 29
14/06/2017 791.1 0 1
13/06/2017 791.1 -0.67 17
12/06/2017 796.4 -1.5 10
11/06/2017 808.5 1.19 16
08/06/2017 799 -1.05 18
07/06/2017 807.5 -0.9 55
06/06/2017 814.8 1.53 77
05/06/2017 802.5 0.46 32
04/06/2017 798.8 0.81 47
01/06/2017 792.4 3.89 192
29/05/2017 762.7 -0.52 42
28/05/2017 766.7 1.21 21