נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4.2
שער פתיחה 4.2 0
שער ממוצע 4.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 48000
שווי שוק 0.38
הון רשום למסחר 9132135
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2 -52.38 3.8 -9.52
3.9 -7.14
4 -4.76
20 376.19
35 733.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -44.36 תשואה על ההון העצמי 126.5
מכפיל הון תשואה על הנכסים -56.11
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.1
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.05 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.15 רווח גולמי -0.14
נכסים בלתי שוטפים 0.91 רווח תפעולי -0.92
הון עצמי -0.47 רווח לפני מס -0.92
התחייבות שוטפות 1.52 רווח נקי -0.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 4.2 0
10:14 4.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרונט אסתר 23.21 0.09
ברבר דוד 11.56 0.04
רז יחיאל 0.15 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 4.2 0 0
21/05/2017 4.2 0 0
18/05/2017 4.2 0 0
17/05/2017 4.2 0 0
16/05/2017 4.2 0 0
15/05/2017 4.2 0 1
14/05/2017 4.2 0 0
11/05/2017 4.2 0 0
10/05/2017 4.2 0 0
09/05/2017 4.2 0 0
08/05/2017 4.2 0 0
07/05/2017 4.2 0 0
04/05/2017 4.2 0 0
03/05/2017 4.2 0 0
30/04/2017 4.2 0 0
27/04/2017 4.2 0 0
26/04/2017 4.2 0 0
25/04/2017 4.2 0 0
24/04/2017 4.2 0 0