נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1674
שער פתיחה 1661 -0.78
שער ממוצע 1669 -0.3
מחזור יומי ממוצע (שנה) 202.5
מחזור ע.נ. 3052
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 731.47
הון רשום למסחר 43853229
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1615 -3.52 1689 0.9
1580 -5.62 1693 1.14
1000 -40.26 1694 1.19
90 -94.62 1709 2.09
1820 8.72
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 99.96 תשואה על ההון העצמי 6.17
מכפיל הון תשואה על הנכסים 6.17
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 2477.24
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 3128.16
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 653.99 הכנסות 1.29
נכסים שוטפים 653.99 רווח גולמי 1.29
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.76
הון עצמי 653.73 רווח לפני מס 40.32
התחייבות שוטפות 0.26 רווח נקי 40.32
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.91
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1668 -0.36 0 0
16:28 1661 -0.78 370 6.15
16:17 1665 -0.54 400 6.66
14:05 1670 -0.24 781 13.04
13:49 1670 -0.24 800 13.36
10:43 1680 0.36 700 11.76
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפטא 72.77 532.26
אקויטל 3.76 27.49
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1668 -0.36 51
21/05/2017 1674 0.84 97
18/05/2017 1660 -0.12 15
17/05/2017 1662 0.61 12
16/05/2017 1652 2.35 98
15/05/2017 1614 0 0
14/05/2017 1614 1.25 10
11/05/2017 1594 1.53 241
10/05/2017 1570 0.06 16
09/05/2017 1569 -0.32 823
08/05/2017 1574 0 0
07/05/2017 1574 1.75 4
04/05/2017 1547 0 5
03/05/2017 1547 0 0
30/04/2017 1547 0 0
27/04/2017 1547 2.31 101
26/04/2017 1512 0 0
25/04/2017 1512 0.93 7
24/04/2017 1498 -2.03 12
23/04/2017 1529 -0.2 10