נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 171.2
שער פתיחה
שער ממוצע 171.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 8.27
הון רשום למסחר 4831165
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24.25 הכנסות
נכסים שוטפים 8.27 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 15.98 רווח תפעולי
הון עצמי 21.31 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 1.11 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 1.83 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ארז גל 9 0.74
ברונפלד זאב 5.93 0.49
גילאי דולב 0.92 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 171.2 5.16 12
21/11/2017 162.8 3.04 12
20/11/2017 158 -1.25 25
19/11/2017 160 -0.25 8
16/11/2017 160.4 -2.73 23
15/11/2017 164.9 3.06 24
14/11/2017 160 -0.37 17
13/11/2017 160.6 1.07 32
12/11/2017 158.9 5.58 8
09/11/2017 150.5 4.3 10
08/11/2017 144.3 0.7 3
07/11/2017 143.3 -1.38 8
06/11/2017 145.3 2.4 6
05/11/2017 141.9 0 0
02/11/2017 141.9 -0.77 12
01/11/2017 143 -1.58 2
31/10/2017 145.3 5.67 30
30/10/2017 137.5 1.48 20
29/10/2017 135.5 -12.52 169
26/10/2017 154.9 -12.73 114
25/10/2017 177.5 0 0
24/10/2017 177.5 -4.72 33