נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1880
שער פתיחה 1880 0
שער ממוצע 1880 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 94.18
הון רשום למסחר 5009509
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1819 -3.24 1925 2.39
1717 -8.67 1930 2.66
1711 -8.99 1998 6.28
2000 6.38
2060 9.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 73.43 תשואה על ההון העצמי 3.46
מכפיל הון 0.85 תשואה על הנכסים 2.54
מכפיל רווח נקי 24.63 יחס שוטף 3.6
מכפיל מכירות 0.68 שיעור רווח נקי 2.76
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 150.72 הכנסות 138.68
נכסים שוטפים 137.64 רווח גולמי 27.32
נכסים בלתי שוטפים 13.08 רווח תפעולי 6.09
הון עצמי 110.67 רווח לפני מס 5.86
התחייבות שוטפות 38.24 רווח נקי 3.82
התחייבויות בלתי שוטפות 1.81 רווח למניה 0.76
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1880 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יוסף יקיר השק' 67.12 63.22
אלפא ערך 1 שות' 7.24 6.82
גרימברג אפרים 5.31 5
ילין ק.גמל 5.05 4.76
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1880 0 0
21/05/2017 1880 -1.57 2
18/05/2017 1910 0 0
17/05/2017 1910 0 0
16/05/2017 1910 0 0
15/05/2017 1910 0 0
14/05/2017 1910 0 0
11/05/2017 1910 -1.04 3
10/05/2017 1930 0 0
09/05/2017 1930 0 0
08/05/2017 1930 0 0
07/05/2017 1930 0 0
04/05/2017 1930 0 0
03/05/2017 1930 0 0
30/04/2017 1930 0 0
27/04/2017 1930 0 0
26/04/2017 1930 0 2
25/04/2017 1930 0 0
24/04/2017 1930 0 0
23/04/2017 1930 0 58