נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1118
שער פתיחה 1118 0
שער ממוצע 1134.5 1.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 65.35
מחזור ע.נ. 2062
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 114.42
הון רשום למסחר 10080844
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1118 0 1134 1.43
1000 -10.55 1149 2.77
999.9 -10.56 1150 2.86
999 -10.64 1161 3.85
981 -12.25 1200 7.33
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 21.19 תשואה על ההון העצמי -47.84
מכפיל הון 1.49 תשואה על הנכסים -10.14
מכפיל רווח נקי -3.11 יחס שוטף 1.34
מכפיל מכירות 0.2 שיעור רווח נקי -6.42
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 362.83 הכנסות 573.18
נכסים שוטפים 313.38 רווח גולמי 49.59
נכסים בלתי שוטפים 49.45 רווח תפעולי -31.42
הון עצמי 76.88 רווח לפני מס -36.16
התחייבות שוטפות 233.75 רווח נקי -36.78
התחייבויות בלתי שוטפות 62.2 רווח למניה -3.77
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1135 1.52 0 0
17:24 1135 1.52 404 4.59
15:30 1135 1.52 500 5.68
11:49 1149 2.77 300 3.45
10:27 1131 1.16 58 0.66
10:08 1131 1.16 141 1.59
10:08 1130 1.07 519 5.86
10:08 1130 1.07 140 1.58
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גאראפה ז 28.65 32.78
דור מאיר 20.11 23.01
מנורה ק.גמל 9.78 11.19
אלפא ערך 1 שות' 6.22 7.12
אלפא הזדמניות 2.2 2.52
ברן פרויקטים 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1135 1.52 23
21/05/2017 1118 2.19 41
18/05/2017 1094 0.18 66
17/05/2017 1092 2.63 251
16/05/2017 1064 2.5 181
15/05/2017 1038 3.28 35
14/05/2017 1005 1.16 68
11/05/2017 993.5 1.01 30
10/05/2017 983.6 1.42 17
09/05/2017 969.8 -1.45 256
08/05/2017 984.1 -1.98 62
07/05/2017 1004 2.86 120
04/05/2017 976.1 0.11 119
03/05/2017 975 -5.71 238
30/04/2017 1034 -0.96 77
27/04/2017 1044 6.28 326
26/04/2017 982.3 -1.24 204
25/04/2017 994.6 -5.73 118
24/04/2017 1055 -0.38 215