נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 10510
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2069.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 19
שווי שוק 1144.95
הון רשום למסחר 10893872
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1404.85 הכנסות 923.59
נכסים שוטפים 1040.95 רווח גולמי 272.34
נכסים בלתי שוטפים 363.9 רווח תפעולי 106.81
הון עצמי 410.04 רווח לפני מס 85.21
התחייבות שוטפות 377.59 רווח נקי 74.32
התחייבויות בלתי שוטפות 617.22 רווח למניה 6.82
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שילה שמואל 44.96 514.82
מור ק.נאמנות 7.94 90.88
מגדל משתתפות 4.55 52.13
מגדל קופ"ג 2.84 32.55
הראל ק.גמל 2.75 31.48
הראל ק.נאמ 1.97 22.58
מגדל ק.נאמ 0.85 9.74
הראל ת.סל 0.49 5.55
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 10510 -0.38 403
18/02/2018 10550 0.86 420
15/02/2018 10460 0.67 663
14/02/2018 10390 0.58 678
13/02/2018 10330 -1.24 480
12/02/2018 10460 3.36 1208
11/02/2018 10120 -0.3 437
08/02/2018 10150 -1.55 382
07/02/2018 10310 1.58 434
06/02/2018 10150 -1.17 3084
05/02/2018 10270 -1.15 1096
04/02/2018 10390 0.19 1396
01/02/2018 10370 -1.61 18144
31/01/2018 10540 -1.68 2883
30/01/2018 10720 -0.46 2411
29/01/2018 10770 -1.19 1212
28/01/2018 10900 0.65 793
25/01/2018 10830 2.27 2295
24/01/2018 10590 -1.76 11593
23/01/2018 10780 0.65 1273
22/01/2018 10710 0.47 645
21/01/2018 10660 0.57 400