נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 40
שער פתיחה 40 0
שער ממוצע 38.5 -3.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.72
מחזור ע.נ. 5500
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 5500
שווי שוק 63.19
הון רשום למסחר 164137100
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
30 -25 39.8 -0.5
39.9 -0.25
40 0
44 10
51.2 28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 31.09 תשואה על ההון העצמי -13.53
מכפיל הון 0.91 תשואה על הנכסים -4.21
מכפיל רווח נקי -6.71 יחס שוטף 1.64
מכפיל מכירות 0.32 שיעור רווח נקי -4.8
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 223.8 הכנסות 196.18
נכסים שוטפים 139.87 רווח גולמי 28.7
נכסים בלתי שוטפים 83.93 רווח תפעולי -2.61
הון עצמי 69.59 רווח לפני מס -9.05
התחייבות שוטפות 85.09 רווח נקי -9.42
התחייבויות בלתי שוטפות 69.12 רווח למניה -0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 38.5 -3.75 0 0
14:07 38.5 -3.75 5500 2.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מגנזי גבי 70.49 44.54
בארות יצחק יזום 14.56 9.2
מגנזי יעקב 0.45 0.29
אקב יוסי 0.31 0.19
מוסאי יורם 0.07 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 38.5 -3.75 2
25/05/2017 40 0 0
24/05/2017 40 0 0
23/05/2017 40 1.27 4
22/05/2017 39.5 0 0
21/05/2017 39.5 2.07 3
18/05/2017 38.7 0 0
17/05/2017 38.7 0.52 49
16/05/2017 38.5 0 0
15/05/2017 38.5 0.79 14
14/05/2017 38.2 9.14 104
11/05/2017 35 0 0
10/05/2017 35 0 0
09/05/2017 35 -3.31 8
08/05/2017 36.2 0 0
07/05/2017 36.2 0 0
04/05/2017 36.2 0 0
03/05/2017 36.2 0 0
30/04/2017 36.2 -0.82 1