נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 232.7
שער פתיחה 232.7 0
שער ממוצע 232.7 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 880
שווי שוק 23.56
הון רשום למסחר 10122675
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
227.2 -2.36 231 -0.73
214.2 -7.95 242 4
198 -14.91
171.5 -26.3
156 -32.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 58.03 תשואה על ההון העצמי -16.25
מכפיל הון 1.66 תשואה על הנכסים -9.43
מכפיל רווח נקי -10.21 יחס שוטף 3.58
מכפיל מכירות 1.16 שיעור רווח נקי -11.32
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24.47 הכנסות 20.39
נכסים שוטפים 21.22 רווח גולמי 7.06
נכסים בלתי שוטפים 3.25 רווח תפעולי -1.57
הון עצמי 14.2 רווח לפני מס -2.12
התחייבות שוטפות 5.93 רווח נקי -2.31
התחייבויות בלתי שוטפות 4.34 רווח למניה -0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 232.7 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דגני זאב 50.29 11.85
הראל ק.גמל 14.53 3.42
הפניקס-משתתפות 7.15 1.68
הפניקס ק.גמל 1.74 0.41
הראל השקעות 1.15 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 232.7 0 0
21/05/2017 232.7 -2.39 2
18/05/2017 238.4 0 0
17/05/2017 238.4 0 0
16/05/2017 238.4 4.98 9
15/05/2017 227.1 6.17 21
14/05/2017 213.9 2.15 2
11/05/2017 209.4 0 0
10/05/2017 209.4 -2.2 15
09/05/2017 214.1 0 0
08/05/2017 214.1 -3.82 12
07/05/2017 222.6 0 0
04/05/2017 222.6 -1.24 47
03/05/2017 225.4 -0.84 14
30/04/2017 227.3 -7.22 8
27/04/2017 245 0 0
26/04/2017 245 0 0
25/04/2017 245 0 0
24/04/2017 245 0 0