נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסס 238.1
שער פתיחה 238.1 0
שער ממוצע 238.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 910
שווי שוק 24.1
הון רשום למסחר 10122675
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
200 -16 238.1 0
150.2 -36.92 240 0.8
250 5
250.8 5.33
255 7.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 24.47 הכנסות 20.39
נכסים שוטפים 21.22 רווח גולמי 7.06
נכסים בלתי שוטפים 3.25 רווח תפעולי -1.57
הון עצמי 14.2 רווח לפני מס -2.12
התחייבות שוטפות 5.93 רווח נקי -2.31
התחייבויות בלתי שוטפות 4.34 רווח למניה -0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 238.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דגני זאב 50.29 12.12
הראל ק.גמל 14.53 3.5
הפניקס-משתתפות 7.15 1.72
הפניקס ק.גמל 1.74 0.42
הראל השקעות 1.15 0.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 238.1 0 0
22/06/2017 238.1 0.04 6
21/06/2017 238 2.06 6
20/06/2017 233.2 0 0
19/06/2017 233.2 0 0
18/06/2017 233.2 -2.43 2
15/06/2017 239 0 0
14/06/2017 239 0.84 1
13/06/2017 237 -0.21 2
12/06/2017 237.5 5.14 27
11/06/2017 225.9 0 0
08/06/2017 225.9 0 0
07/06/2017 225.9 0 0
06/06/2017 225.9 -1.18 12
05/06/2017 228.6 -0.13 3
04/06/2017 228.9 0 0
01/06/2017 228.9 3.86 1
29/05/2017 220.4 0 0
28/05/2017 220.4 0.27 0