נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 947.2
שער פתיחה
שער ממוצע 947.2 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 62.63
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 230
שווי שוק 223.28
הון רשום למסחר 23572394
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 628.19 הכנסות 251.83
נכסים שוטפים 301.46 רווח גולמי 16.84
נכסים בלתי שוטפים 326.73 רווח תפעולי 0.85
הון עצמי 221.65 רווח לפני מס -1.99
התחייבות שוטפות 201.17 רווח נקי -1.63
התחייבויות בלתי שוטפות 205.37 רווח למניה -0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תעשיה צבאית 84.98 189.75
מדינת ישראל 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 947.2 5.27 332
18/02/2018 899.8 1.03 61
15/02/2018 890.6 1.52 223
14/02/2018 877.3 1.04 178
13/02/2018 868.3 3.65 115
12/02/2018 837.7 2.32 25
11/02/2018 818.7 0.22 5
08/02/2018 816.9 1.03 6
07/02/2018 808.6 2.23 15
06/02/2018 791 -2.41 123
05/02/2018 810.5 -1.01 18
04/02/2018 818.8 -2 197
01/02/2018 835.5 -4.14 54
31/01/2018 871.6 -1.3 52
30/01/2018 883.1 -0.35 16
29/01/2018 886.2 -1.04 32
28/01/2018 895.5 0.81 110
25/01/2018 888.3 -0.7 56
24/01/2018 894.6 -2.5 18
23/01/2018 917.5 1.02 238
22/01/2018 908.2 -3.65 220
21/01/2018 942.6 5.67 250