נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 702.2
שער פתיחה 706 0.54
שער ממוצע 708.07 0.84
מחזור יומי ממוצע (שנה) 74.18
מחזור ע.נ. 6200
מספר עסקאות 15
תנועה מינימלית 270
שווי שוק 166.73
הון רשום למסחר 23572394
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
706 0.54 713 1.54
697 -0.74 720 2.53
695 -1.03 744.5 6.02
686.8 -2.19 745.1 6.11
684.1 -2.58 749 6.66
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 33.14 תשואה על ההון העצמי 0.56
מכפיל הון 0.75 תשואה על הנכסים 0.18
מכפיל רווח נקי 133.81 יחס שוטף 1.51
מכפיל מכירות 0.48 שיעור רווח נקי 0.36
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 674.37 הכנסות 343.96
נכסים שוטפים 331.52 רווח גולמי 27.88
נכסים בלתי שוטפים 342.85 רווח תפעולי 3.51
הון עצמי 223.52 רווח לפני מס 1.95
התחייבות שוטפות 219.96 רווח נקי 1.25
התחייבויות בלתי שוטפות 230.89 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 707.3 0.73 0 0
17:24 712.9 1.52 184 1.31
15:59 712.8 1.51 270 1.92
15:59 706 0.54 410 2.89
15:12 712.9 1.52 270 1.92
12:56 706 0.54 270 1.91
12:34 706 0.54 76 0.54
12:04 706 0.54 2003 14.14
12:04 706.1 0.56 477 3.37
12:04 707.1 0.7 444 3.14
11:54 711.8 1.37 270 1.92
11:25 706.1 0.56 320 2.26
11:22 706 0.54 1199 8.46
09:45 706 0.54 7 0.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תעשיה צבאית 84.98 141.69
כץ דן 0.02 0.03
מדינת ישראל 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 707.3 0.73 44
21/05/2017 702.2 -0.57 44
18/05/2017 706.2 -2.34 4
17/05/2017 723.1 -2.28 43
16/05/2017 740 0 27
15/05/2017 740 1.09 73
14/05/2017 732 0.9 5
11/05/2017 725.5 -1.53 120
10/05/2017 736.8 -0.62 68
09/05/2017 741.4 0.04 14
08/05/2017 741.1 0 18
07/05/2017 741.1 0.65 73
04/05/2017 736.3 0.07 32
03/05/2017 735.8 0.52 1
30/04/2017 732 -1.94 65
27/04/2017 746.5 0.32 6
26/04/2017 744.1 0.5 32
25/04/2017 740.4 0.04 0
24/04/2017 740.1 1.23 22