נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 13810
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1474.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15
שווי שוק 1269.82
הון רשום למסחר 9194936
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 263.26 הכנסות 142.11
נכסים שוטפים 215.3 רווח גולמי 62.15
נכסים בלתי שוטפים 47.96 רווח תפעולי 46.87
הון עצמי 228.81 רווח לפני מס 48.03
התחייבות שוטפות 22.34 רווח נקי 39.84
התחייבויות בלתי שוטפות 12.11 רווח למניה 4.34
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלום דניאל ז 67.77 860.53
יחיאלי יעקב 0.01 0.15
בן-ברוך גרשון 0.01 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 13810 -0.58 585
18/10/2017 13890 1.24 566
17/10/2017 13720 0.15 406
16/10/2017 13700 -0.8 571
15/10/2017 13810 -1.29 696
10/10/2017 13990 -0.43 374
09/10/2017 14050 0 481
08/10/2017 14050 1.3 336
03/10/2017 13870 0.73 545
02/10/2017 13770 0.44 792
01/10/2017 13710 1.56 1958
28/09/2017 13500 -0.3 707
27/09/2017 13540 1.42 1439
26/09/2017 13350 0.15 616
25/09/2017 13330 -1.55 623
24/09/2017 13540 -1.02 361