נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2702
שער פתיחה 2722 0.74
שער ממוצע 2699.33 -0.1
מחזור יומי ממוצע (שנה) 104.68
מחזור ע.נ. 3321
מספר עסקאות 28
תנועה מינימלית 90
שווי שוק 292.37
הון רשום למסחר 10860622
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2600 -3.77 2670 -1.18
2531 -6.33 2700 -0.07
2501 -7.44 2702 0
2480 -8.22 2717 0.56
2265 -16.17 2722 0.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 25.03 תשואה על ההון העצמי -10.41
מכפיל הון 1.7 תשואה על הנכסים -2.6
מכפיל רווח נקי -16.37 יחס שוטף 1.06
מכפיל מכירות 0.47 שיעור רווח נקי -2.86
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 685.65 הכנסות 623.61
נכסים שוטפים 531.18 רווח גולמי 124.92
נכסים בלתי שוטפים 154.47 רווח תפעולי 3.35
הון עצמי 171.63 רווח לפני מס -11.15
התחייבות שוטפות 499.94 רווח נקי -17.86
התחייבויות בלתי שוטפות 14.08 רווח למניה -1.69
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2692 -0.37 0 0
17:24 2670 -1.18 445 11.88
17:09 2670 -1.18 100 2.67
16:37 2678 -0.89 83 2.22
16:37 2678 -0.89 291 7.79
16:16 2680 -0.81 70 1.88
16:16 2679 -0.85 20 0.54
16:05 2667 -1.3 100 2.67
15:22 2680 -0.81 90 2.41
12:47 2700 -0.07 2 0.05
12:47 2700 -0.07 90 2.43
12:38 2700 -0.07 10 0.27
12:38 2700 -0.07 90 2.43
12:38 2700 -0.07 2 0.05
12:38 2700 -0.07 90 2.43
10:40 2719 0.63 10 0.27
10:32 2722 0.74 220 5.99
10:32 2722 0.74 128 3.48
10:31 2722 0.74 272 7.4
10:31 2722 0.74 160 4.36
10:31 2722 0.74 721 19.63
10:29 2720 0.67 155 4.22
10:28 2719 0.63 170 4.62
09:45 2722 0.74 2 0.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מר חיים 34.08 99.63
פימי חמש 2102 29.45 86.09
בן בסט יצחק 10.58 30.95
כהן מריאן 1.52 4.44
וקס שלמה 0.04 0.11
למפרט ניר 0.04 0.11
מר ליאת 0.02 0.05
מר יעל 0.02 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 2692 -0.37 90
21/05/2017 2702 1.92 67
18/05/2017 2651 0.23 66
17/05/2017 2645 3.4 164
16/05/2017 2558 5.22 301
15/05/2017 2431 -0.16 38
14/05/2017 2435 0.16 64
11/05/2017 2431 4.97 138
10/05/2017 2316 2.8 78
09/05/2017 2253 1.12 48
08/05/2017 2228 -1.59 16
07/05/2017 2264 4 318
04/05/2017 2177 -2.55 193
03/05/2017 2234 0 4
30/04/2017 2234 1.96 5
27/04/2017 2191 0.6 9
26/04/2017 2178 1.3 12
25/04/2017 2150 -0.14 18
24/04/2017 2153 1.03 65
23/04/2017 2131 0.9 361