נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2492
שער פתיחה 2492 0
שער ממוצע 2461.56 -1.22
מחזור יומי ממוצע (שנה) 106.63
מחזור ע.נ. 670
מספר עסקאות 10
תנועה מינימלית 75
שווי שוק 267.71
הון רשום למסחר 10860622
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2384 -4.33 2469 -0.92
2380 -4.49 2522 1.2
2234 -10.35 2525 1.32
2233 -10.39 2560 2.73
2101 -15.69 2617 5.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 668.43 הכנסות 131.65
נכסים שוטפים 514.35 רווח גולמי 25.31
נכסים בלתי שוטפים 154.08 רווח תפעולי -0.64
הון עצמי 163.66 רווח לפני מס -5.11
התחייבות שוטפות 490.63 רווח נקי -8.04
התחייבויות בלתי שוטפות 14.13 רווח למניה -0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2465 -1.08 0 0
17:24 2469 -0.92 150 3.7
15:56 2468 -0.96 75 1.85
15:52 2430 -2.49 7 0.17
14:58 2469 -0.92 90 2.22
14:58 2380 -4.49 89 2.12
11:44 2469 -0.92 83 2.05
11:44 2488 -0.16 88 2.19
10:35 2516 0.96 88 2.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מר חיים 34.08 91.23
פימי חמש 2102 29.45 78.83
בן בסט יצחק 10.58 28.34
כהן מריאן 1.52 4.07
וקס שלמה 0.04 0.1
למפרט ניר 0.04 0.1
מר ליאת 0.02 0.04
מר יעל 0.02 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 2465 -1.08 17
21/06/2017 2492 -1.35 8
20/06/2017 2526 -0.55 21
19/06/2017 2540 1.2 45
18/06/2017 2510 1.99 3
15/06/2017 2461 -1.44 109
14/06/2017 2497 0 104
13/06/2017 2497 -0.08 26
12/06/2017 2499 -2.95 69
11/06/2017 2575 -0.54 17
08/06/2017 2589 -1.97 11
07/06/2017 2641 -0.34 129
06/06/2017 2650 0.95 12
05/06/2017 2625 0.77 83
04/06/2017 2605 2 35
01/06/2017 2554 -4.02 91
29/05/2017 2661 -2.35 65
28/05/2017 2725 0.29 6
25/05/2017 2717 0.82 94