נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2483
שער פתיחה
שער ממוצע 2483 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 100.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 85
שווי שוק 269.67
הון רשום למסחר 10860622
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2420 -2.54
2400 -3.34
2071 -16.59
2050 -17.44
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 668.43 הכנסות 131.65
נכסים שוטפים 514.35 רווח גולמי 25.31
נכסים בלתי שוטפים 154.08 רווח תפעולי -0.64
הון עצמי 163.66 רווח לפני מס -5.11
התחייבות שוטפות 490.63 רווח נקי -8.04
התחייבויות בלתי שוטפות 14.13 רווח למניה -0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מר חיים 34.08 91.89
פימי חמש 2102 29.45 79.41
בן בסט יצחק 10.58 28.54
כהן מריאן 1.52 4.1
וקס שלמה 0.04 0.1
למפרט ניר 0.04 0.1
מר ליאת 0.02 0.04
מר יעל 0.02 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 2483 0.77 20
24/07/2017 2464 -0.96 19
23/07/2017 2488 0.69 3
20/07/2017 2471 -0.6 16
19/07/2017 2486 0.12 8
18/07/2017 2483 0.12 5
17/07/2017 2480 0.4 30
16/07/2017 2470 0.82 7
13/07/2017 2450 -0.97 22
12/07/2017 2474 0.9 85
11/07/2017 2452 -0.16 355
10/07/2017 2456 0.24 461
09/07/2017 2450 0 364
06/07/2017 2450 -0.69 55
05/07/2017 2467 -0.24 14
04/07/2017 2473 1.39 13
03/07/2017 2439 2.78 26
02/07/2017 2373 1.02 196
29/06/2017 2349 0.56 82
28/06/2017 2336 -0.81 249
27/06/2017 2355 -2.93 167