נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 886.2
שער פתיחה 888 0.2
שער ממוצע 883.43 -0.31
מחזור יומי ממוצע (שנה) 716.18
מחזור ע.נ. 27663
מספר עסקאות 46
תנועה מינימלית 240
שווי שוק 49.89
הון רשום למסחר 5688145
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
868.2 -2.03 868.6 -1.99
865 -2.39 870 -1.83
851.4 -3.93 877 -1.04
851 -3.97 879 -0.81
850 -4.08 880 -0.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 76.88 תשואה על ההון העצמי -32.48
מכפיל הון תשואה על הנכסים -24.97
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 3.72
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 32.88 הכנסות 0
נכסים שוטפים 28.25 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.63 רווח תפעולי -10.5
הון עצמי 25.27 רווח לפני מס -8.21
התחייבות שוטפות 7.6 רווח נקי -8.21
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -1.96
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 877.1 -1.03 0 0
17:24 869.1 -1.93 3491 30.34
14:54 880 -0.7 9484 83.46
14:54 881.1 -0.58 361 3.18
14:54 881.2 -0.56 1042 9.18
14:53 884 -0.25 141 1.25
14:41 884 -0.25 235 2.08
14:41 884.1 -0.24 145 1.28
14:40 884.1 -0.24 1000 8.84
14:01 884.3 -0.21 391 3.46
13:48 888 0.2 242 2.15
13:29 884.1 -0.24 1000 8.84
13:27 884 -0.25 438 3.87
13:27 884 -0.25 186 1.64
13:27 882 -0.47 255 2.25
13:19 879.6 -0.74 485 4.27
13:19 879 -0.81 707 6.21
13:19 878.9 -0.82 688 6.05
12:59 869 -1.94 300 2.61
12:55 869 -1.94 84 0.73
12:55 869.1 -1.93 261 2.27
12:55 870 -1.83 255 2.22
11:26 884.1 -0.24 240 2.12
11:26 884.2 -0.23 272 2.41
10:58 891 0.54 47 0.42
10:16 891 0.54 2184 19.46
10:16 892 0.65 16 0.14
10:16 892 0.65 984 8.78
10:16 892.1 0.67 416 3.71
10:15 892.8 0.74 110 0.98
10:15 892.9 0.76 890 7.95
09:58 894.8 0.97 170 1.52
09:58 894.7 0.96 890 7.96
09:58 889.2 0.34 240 2.13
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אידיבי פיתוח 9.13 4.55
מודיעין נהול 5.04 2.51
סולטן יצחק 1.83 0.91
זולטי עזריאל 0.03 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 877.1 -1.03 244
21/05/2017 886.2 4.21 613
18/05/2017 850.4 -4.49 987
17/05/2017 890.4 -4.29 646
16/05/2017 930.3 -1.19 1034
15/05/2017 941.5 -2.78 962
14/05/2017 968.4 3.81 1198
11/05/2017 932.9 -3.27 1304
10/05/2017 964.4 -0.06 2675
09/05/2017 965 4.66 6943
08/05/2017 922 -1.5 2270
07/05/2017 936 14.09 4172
04/05/2017 820.4 -2.29 527
03/05/2017 839.6 -0.72 216
30/04/2017 845.7 0.57 269
27/04/2017 840.9 -1.18 124
26/04/2017 850.9 -0.76 57
25/04/2017 857.4 -0.52 116
24/04/2017 861.9 -0.21 113
23/04/2017 863.7 -0.42 435