נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7648
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 25
שווי שוק 99.2
הון רשום למסחר 1297083
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 163.95 הכנסות
נכסים שוטפים 73.83 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 90.12 רווח תפעולי
הון עצמי 95.92 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 14.69 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 53.35 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 7648 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרלסון החזקות 85.22 84.54
לוין אילן 0.23 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 7648 0 0
18/02/2018 7648 0 0
15/02/2018 7648 -2.42 2
14/02/2018 7838 0 0
13/02/2018 7838 0 0
12/02/2018 7838 0 0
11/02/2018 7838 0 0
08/02/2018 7838 0 0
07/02/2018 7838 0 0
06/02/2018 7838 0 0
05/02/2018 7838 0 0
04/02/2018 7838 0 0
01/02/2018 7838 -2.42 4
31/01/2018 8032 0 0
30/01/2018 8032 0 0
29/01/2018 8032 0 0
28/01/2018 8032 0 0
25/01/2018 8032 0 0
24/01/2018 8032 0 0
23/01/2018 8032 0 0
22/01/2018 8032 0.41 0
21/01/2018 7999 0 0