נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7783
שער פתיחה 7783 0
שער ממוצע 7783 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 33
שווי שוק 100.67
הון רשום למסחר 1293483
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
7151 -8.12 7783 0
6601 -15.19 8010 2.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 55.76 תשואה על ההון העצמי 8.54
מכפיל הון 1.07 תשואה על הנכסים 4.76
מכפיל רווח נקי 12.53 יחס שוטף 5.11
מכפיל מכירות 13.73 שיעור רווח נקי 109.63
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 168.81 הכנסות 7.33
נכסים שוטפים 78.98 רווח גולמי 7.33
נכסים בלתי שוטפים 89.83 רווח תפעולי 1.22
הון עצמי 94.12 רווח לפני מס 8.1
התחייבות שוטפות 15.46 רווח נקי 8.04
התחייבויות בלתי שוטפות 59.23 רווח למניה 6.24
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 7783 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרלסון החזקות 85.45 86.03
לוין אילן 0.19 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 7783 0 0
24/05/2017 7783 0 0
23/05/2017 7783 0 10
22/05/2017 7783 0 3
21/05/2017 7783 0 0
18/05/2017 7783 0 0
17/05/2017 7783 0 0
16/05/2017 7783 0 0
15/05/2017 7783 0 0
14/05/2017 7783 0 0
11/05/2017 7783 10.23 6
10/05/2017 7061 0 0
09/05/2017 7061 5.72 3
08/05/2017 6679 0 3
07/05/2017 6679 3.74 3
04/05/2017 6438 3.86 2
03/05/2017 6199 2.36 3
30/04/2017 6056 0 0
27/04/2017 6056 0 0