נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 123
שער פתיחה 123 0
שער ממוצע 123 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.02
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1600
שווי שוק 9.02
הון רשום למסחר 7335220
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
147 19.51
150 21.95
165 34.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 85.56 תשואה על ההון העצמי -3.89
מכפיל הון 0.53 תשואה על הנכסים -3.33
מכפיל רווח נקי -13.73 יחס שוטף 6.58
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19.73 הכנסות 0
נכסים שוטפים 18.73 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1 רווח תפעולי -1.59
הון עצמי 16.88 רווח לפני מס -0.56
התחייבות שוטפות 2.85 רווח נקי -0.66
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 123 0
10:14 123 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דולומיט אחזקות 83.72 7.55
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 123 0 0
21/05/2017 123 0 0
18/05/2017 123 0 0
17/05/2017 123 0 0
16/05/2017 123 0 0
15/05/2017 123 0 0
14/05/2017 123 0 0
11/05/2017 123 0 0
10/05/2017 123 0 0
09/05/2017 123 0 0
08/05/2017 123 0 0
07/05/2017 123 0 0
04/05/2017 123 0 0
03/05/2017 123 0 0
30/04/2017 123 0 0
27/04/2017 123 10.12 1
26/04/2017 111.7 -0.45 1
25/04/2017 112.2 -4.35 1
24/04/2017 117.3 0 0
23/04/2017 117.3 0 0