נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 179
שער פתיחה 182.6 2.01
שער ממוצע 179 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 42.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1300
שווי שוק 23.81
הון רשום למסחר 13299523
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
176.3 -1.51 182.6 2.01
174.6 -2.46 184.4 3.02
172.7 -3.52 184.5 3.07
171.8 -4.02 184.6 3.13
170.9 -4.53 186.2 4.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 51.9 תשואה על ההון העצמי -508.04
מכפיל הון 9.47 תשואה על הנכסים -263.67
מכפיל רווח נקי -1.86 יחס שוטף 4.98
מכפיל מכירות 37.55 שיעור רווח נקי -2013.72
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.84 הכנסות 0.63
נכסים שוטפים 4.8 רווח גולמי 0.12
נכסים בלתי שוטפים 0.04 רווח תפעולי -3.12
הון עצמי 2.51 רווח לפני מס -12.77
התחייבות שוטפות 0.96 רווח נקי -12.77
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.96
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 179 0 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לניר נועם 40.68 9.68
בראון רון 8.37 1.99
הפניקס-משתתפות 7.77 1.85
צל אורון 6.86 1.63
ילין ק.נאמ 5.73 1.36
אלפא אל.טי.איי 5.46 1.3
עזיאל עמנואל 3.22 0.77
גוראב סורי ז 1.12 0.27
אקסלנס ת.סל 0.15 0.04
מראש עופר 0.03 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 179 0 0
21/05/2017 179 5.42 12
18/05/2017 169.8 0.24 1
17/05/2017 169.4 -2.7 7
16/05/2017 174.1 0.12 0
15/05/2017 173.9 -3.82 13
14/05/2017 180.8 -7.04 26
11/05/2017 194.5 25.65 186
10/05/2017 154.8 2.52 28
09/05/2017 151 -2.39 12
08/05/2017 154.7 0 0
07/05/2017 154.7 0 0
04/05/2017 154.7 0 0
03/05/2017 154.7 0 0
30/04/2017 154.7 0 0
27/04/2017 154.7 0 0
26/04/2017 154.7 0 0
25/04/2017 154.7 0.32 0
24/04/2017 154.2 0 0