נוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 263.7
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 930
שווי שוק 35.79
הון רשום למסחר 13570943
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.84 הכנסות 0.63
נכסים שוטפים 4.8 רווח גולמי 0.12
נכסים בלתי שוטפים 0.04 רווח תפעולי -3.12
הון עצמי 2.51 רווח לפני מס -12.77
התחייבות שוטפות 0.96 רווח נקי -12.77
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.96
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לניר נועם 39.87 14.27
בראון רון 8.21 2.94
הפניקס-משתתפות 7.61 2.72
צל אורון 6.72 2.41
ילין ק.נאמ 5.62 2.01
אלפא אל.טי.איי 5.36 1.92
עזיאל עמנואל 3.16 1.13
גוראב סורי ז 1.09 0.39
אקסלנס ת.סל 0.15 0.05
מראש עופר 0.03 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 263.7 1.23 18
24/07/2017 260.5 2.44 9
23/07/2017 254.3 2.58 19
20/07/2017 247.9 -3.13 14
19/07/2017 255.9 -2.81 17
18/07/2017 263.3 -6.96 40
17/07/2017 283 -1.67 60
16/07/2017 287.8 -1.77 11
13/07/2017 293 1.1 29
12/07/2017 289.8 -2.19 50
11/07/2017 296.3 13.48 217
10/07/2017 261.1 0.38 8
09/07/2017 260.1 4.25 50
06/07/2017 249.5 -1.85 39
05/07/2017 254.2 2.13 33
04/07/2017 248.9 0.44 53
03/07/2017 247.8 -6.53 98
02/07/2017 265.1 23.42 260
29/06/2017 214.8 -2.36 7
28/06/2017 220 0 0
27/06/2017 220 0 0