נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 202
שער פתיחה 202 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 740
שווי שוק 27.41
הון רשום למסחר 13570943
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11.99 הכנסות
נכסים שוטפים 10.29 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 1.7 רווח תפעולי
הון עצמי 2.94 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 8.72 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.32 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לניר נועם 39.87 10.93
בראון רון 8.21 2.25
הפניקס-משתתפות 7.61 2.09
צל אורון 6.72 1.84
ילין ק.נאמ 5.62 1.54
אלפא אל.טי.איי 5.36 1.47
עזיאל עמנואל 3.16 0.87
גוראב סורי ז 1.09 0.3
אקסלנס ת.סל 0.15 0.04
מראש עופר 0.03 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 202 -2.79 5
16/08/2017 207.8 -6.27 13
15/08/2017 221.7 -1.51 8
14/08/2017 225.1 4.07 32
13/08/2017 216.3 0.42 137
10/08/2017 215.4 -0.14 11
09/08/2017 215.7 -12.25 40
08/08/2017 245.8 -2.42 3
07/08/2017 251.9 -2.29 3
06/08/2017 257.8 0 10
03/08/2017 257.8 0 0
02/08/2017 257.8 -4.52 17
31/07/2017 270 0 0
30/07/2017 270 0 0
27/07/2017 270 2.39 8
26/07/2017 263.7 0 0
25/07/2017 263.7 1.23 18
24/07/2017 260.5 2.44 9
23/07/2017 254.3 2.58 19