נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1080
שער פתיחה
שער ממוצע 1069 -1.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 63.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 230
שווי שוק 278.04
הון רשום למסחר 25744878
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1080 0 1107 2.5
1058 -2.04 1130 4.63
1040 -3.7
992.1 -8.14
973 -9.91
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 479.25 הכנסות 0.04
נכסים שוטפים 140.8 רווח גולמי 0.04
נכסים בלתי שוטפים 338.45 רווח תפעולי -8.6
הון עצמי 132.09 רווח לפני מס -19.36
התחייבות שוטפות 55.4 רווח נקי -17.64
התחייבויות בלתי שוטפות 291.75 רווח למניה -0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.אר.אר ז 80.85 224.8
ילין ק.נאמ 8.27 23.01
אליטוב חנן 0.29 0.81
אבידן דניאל 0.19 0.54
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 1080 0.09 188
24/07/2017 1079 6.31 904
23/07/2017 1015 0 44
20/07/2017 1015 -0.98 81
19/07/2017 1025 0.39 246
18/07/2017 1021 0.39 21
17/07/2017 1017 0.59 17
16/07/2017 1011 1.54 163
13/07/2017 995.7 0.22 735
12/07/2017 993.5 14.29 2901
11/07/2017 869.3 1.65 2
10/07/2017 855.2 -0.13 16
09/07/2017 856.3 -1.21 8
06/07/2017 866.8 0.34 19
05/07/2017 863.9 -0.12 10
04/07/2017 864.9 0.34 14
03/07/2017 862 -2.18 39
02/07/2017 881.2 -0.07 15
29/06/2017 881.8 1.18 29
28/06/2017 871.5 -1.34 78
27/06/2017 883.3 -0.41 9