נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2.9
שער פתיחה 2.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.11
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 65000
שווי שוק 41.21
הון רשום למסחר 1420940503
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2.8 -3.45 2.9 0
2.7 -6.9 3 3.45
2.6 -10.34 3.1 6.9
2.5 -13.79 3.2 10.34
2.4 -17.24 3.3 13.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 952.26 הכנסות 115.61
נכסים שוטפים 161.37 רווח גולמי 58.6
נכסים בלתי שוטפים 790.89 רווח תפעולי -51.91
הון עצמי -43.37 רווח לפני מס -101.78
התחייבות שוטפות 898.81 רווח נקי -72.32
התחייבויות בלתי שוטפות 96.82 רווח למניה -0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איי.אס.טי.סי ז 61.86 25.49
נניקשוילי אברהם 23.13 9.53
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 2.9 3.57 5
16/08/2017 2.8 -6.67 51
15/08/2017 3 0 7
14/08/2017 3 3.45 3
13/08/2017 2.9 -3.33 11
10/08/2017 3 0 4
09/08/2017 3 0 28
08/08/2017 3 0 3
07/08/2017 3 0 0
06/08/2017 3 0 12
03/08/2017 3 -3.23 16
02/08/2017 3.1 0 5
31/07/2017 3.1 0 0
30/07/2017 3.1 -3.13 2
27/07/2017 3.2 3.23 6
26/07/2017 3.1 0 5
25/07/2017 3.1 -3.13 5
24/07/2017 3.2 3.23 6
23/07/2017 3.1 0 5